Fronesis nr 46-47” style=

Kris

Vi lever i en krisernas tid: »skuldkris«, »klimatkris«, »demokratins kris«. Trots att dessa kriser kan leda till allvarliga samhällsproblem, förmår inte politiken att lösa dem. Kanske beror det på att de betraktas isolerat, när de i själva verket är intimt sammanlänkade? I Fronesis 46–47 diskuteras dagens kris som en serie sammanfallande kriser rotade i en mer allmän systemkris.

Texter av:
Amy E. Wendling, Claus Offe, Pavel V. Maksakovskij, Barry K. Gills, Brett Clark, Richard York, Rasmus Fleischer, Jenny Andersson, Andreas Malm och Shora Esmailian. m.fl.
Läs mer här

Nyheter

Prenumerationserbjudande i samband med riksdagsvalet

Fördjupa din kunskap om riksdagsvalets brännande frågor – och om de frågor som hittills diskuterats allt för lite under valrörelsen. Passa på nu – och fram till valdagen den 14 september – att teckna en prenumeration på Fronesis och få ett av våra tidigare men fortfarande högaktuella nummer på köpet.

För att komma till erbjudandet så följ denna
länk: Fronesis erbjudande

Recension av senaste numret i Helsingborgs Dagblad

“År 2008 small det igen: den amerikanska bolåneballongen och kapitalismen gick in i ännu en kris. Den femte riktigt allvarliga på 90 år. Var det olyckliga omständigheter? Hade krisen kunnat undvikas? Nej! lyder det unisona svaret när Fronesis kastar sig ut i det marxistiska bollhavet och samlar en rad texter under temat Kris.

Författarna i de 13 kapitlen är nog oense om ett och annat i sina teoribildningar, men på en punkt är de rörande överens: kapitalismen skapar sina egna kriser.”
Emil Schön, Helsingborgs Dagblad 28 juli 2014

Sju år med RUT - vad har hänt? Seminarie på Nordiskt Forum

Fronesis arrangerar söndagen den 15 juni ett seminarie om Rut-avdraget på Nordiskt Forum i Malmö.

Sju år efter införandet av RUT-avdraget 2007 har den samhälleliga debattens strålkastare allt mer riktats mot hushållstjänstemarknaden. Om vi idag tittar på skattelättnadernas effekter – vad får vi syn på? Hur talar vi om hushållsnära tjänster? Vilka maktstrukturer upprätthåller de? De villkor som människorna – både anställda och konsumenter – inom denna vidgade marknad agerar utifrån belyses i en diskussion om hushållets roll i vårt samhälle.

Medverkande:

Catharina Callerman , professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och redaktör för antologin Rena hem på smutsiga villkor

Anita Nyberg, nationalekonom och professor emerita i genusvetenskap.

Moderator: Dalia Mukhtar-Landgren, statsvetare och medlem i Fronesis redaktionskommitté.

Arrangörer: Fronesis, Bang och ABF Malmö

Plats: Boye
Tid: 12.00 – 13.00

Programpunkten kan du hitta på Nordiskt Forums hemsida här

Nytt prenumerationserbjudande i samband med Karl Marx och Sigmund Freud födelsedagar

Den 5 maj 1818 föddes Karl Marx. 38 år och en dag senare föddes Sigmund Freud. Till minne av dessa två intellektuella giganters födelsedagar bjuder vi alla som tecknar en ny Fronesis-prenumeration att på ett tidigare nummer. Välj mellan antingen “Marx ekonomikritik” (28) eller “Psyket” (44-45).

Följ länken för att komma till prenumerationsformuläret.

Hemlöshet, kön och politik på Feministiskt Forum 2014

Fronesis arrangerar tillsammans med ABF Stockholm ett samtal om Hemlöshet, kön och politik på årets Feministiskt Forum i Stockholm.


Hemlöshet är ett växande problem i dagens Sverige. Med utgångspunkt i Fronesis nr 42-43 diskuterar vi villkoren för personer som saknar bostad, särskilt kvinnor, EU-migranter
och papperslösa. Hur ser synen på och situationen för hemlösa ut idag, och hur kan den skilja sig åt beroende på kön eller migrationsstatus? Finns det ett särskilt behov av skydd och stöd baserat på kön? I vilken mån utformas politiken och stödet till hemlösa utifrån en genusanalys som tar hänsyn till olika maktdimensioners inverkan på människors liv?


Medverkande: Trifa Shakely, socionom, skribent och initiativtagare till Ain’t I a Woman-kampanjen om papperslösa kvinnors rätt till skydd; Annette Rosengren, fil. dr i etnologi och författare som bland annat forskat om hemlöshet samt Anna Johansson, socialchef vid Stockholms Stadsmission som ger stöd och råd till EU-migranter. Moderator: Somar Al Naher, journalist och medlem i Fronesis redaktionskommitté.


Plats: ABF-huset, Erlandersalen
Tid: 10.00-11.15

Pressröster

”Man kan se Fronesis som en renoveringsverkstad som tagit emot alla gamla slitna begrepp ur den politiska teorins historia, för att återvinna dem, slipa dem och sedan presentera dem på nytt – genomlysta, laddade, körsäkra och lockande.”

Stefan Jonsson
DN Kultur 5/10 2004

Nyhetslista

Skriv upp dig på vår nyhetslista så håller du dig alltid uppdaterad om nya nummer och seminarium.

Kontakt

Adress:Tidskriftsföreningen Fronesis
Box 4319, 203 14 MALMÖ
Besöksadress:Södra Förstadsgatan 18, Malmö
Telefon: 040-232001
Epost: info[at]fronesis.nu

Medlem av tidskriftsnätverket

Hitta Fronesis på Facebook och Twitter:
Fronesis på Facebook Fronesis på Twitter