En öppen stad?

Fronesis bjuder in till samtal om de växande städernas roll i den globaliserade kapitalismen, med tonvikt på Malmö. Om vilka mekanismer som länkar samman staden med de globala flödena av människor, varor och kapital. Om framväxten av en nyliberal stadspolitik, vars kärna ligger i att marknadsföra städerna för att attrahera kapital och ”rätt” arbetskraft, samtidigt som det skapas nya gränser och kontrollformer. Och om hur nya klass- och könsorättvisor växer fram som ett resultat av denna politik.

Medverkar gör Maria Persdotter (Doktorand på Institutionen för Urbana studier vid Malmö Högskola), Daria Bogdanska (serietecknare och författare) och Elina Pahnke (frilansjournalist och redaktionssekreterare tidskriften Mana)

Tid och plats
Tid: 19 september Kl 17.00 – 18.20
Plats: ABF, Spånehusvägen 47, Malmö 

Seminariet arrangeras i samarbete med ABF och Arena idé och är gratis och öppet för alla.