Samtal om Rätten till rättvisa

I en tid av krympande resurser till det gemensamma och då politiska stridsfrågor i högre utsträckning avgörs i domstolen snarare än i talarstolen har tillgången till rättsväsendet och rätten till rättvisa blivit en brännande fråga. När detta sker samtidigt som enskilda medborgare allt oftare behöver gå till domstol för att få sina sociala rättigheter tillgodosedda behövs nya sätt att tänka och agera.

Utifrån antologin ”Rätten till rättvisa – om utsatta människors rättigheter och tillgång till rättvisa” (Arena idé och Premiss förlag) bjuder Fronesis i samarbete med Arena idé in till ett samtal med utgångspunkt i Leila Brännströms bidrag om ”Juridik som politik och om behovet av kritik”.

Medverkar gör:
Niklas Selberg, jur. dr i arbetsrätt vid Lunds universitet
Mirjam Katzin, doktorand vid Juridiska instutionen vid Lunds universitet
Alina Anderberg från Vänsterjuristerna.

Tid och datum:
18/10 kl. 17-18.30

Plats:
Pufendorfsalen, Juridicum, Lund

Samtalet är gratis och boken kommer att finnas till försäljning efteråt.