Seminarium: Vad ska vi göra med vänstern?

 

Den politiska vänstern är mer tillbakapressad än på länge – inom partipolitiken, som rörelse och som kritisk röst i det offentliga samtalet. Runt om i världen och i Sverige skördar i stället högernationalistiska och auktoritära rörelser framgångar.

När tidskriften Fronesis grundades för 20 år sedan såg den politiska kartan annorlunda ut. Åren runt millennieskiftet mobiliserade breda koalitioner av fackliga och feministiska rörelser, miljö- och vänsterrörelser, som krävde en mer demokratisk, jämlik och hållbar globalisering. Kritiken riktades mot den nyliberala politik som hade präglat 80- och 90-talen.

Sedan dess har den ökande ekonomiska ojämlikheten, den hotande klimatkrisen och de nyliberala lösningarnas brister fått allt större uppmärksamhet. Trots detta har den politiska vänstern svårt att få ett brett genomslag för sina idéer och sin praktiska politik.

I dag framstår inte globaliseringen som oundviklig, men kritiken kommer främst från högernationalistiskt håll och kombineras med angrepp mot kvinnor och minoritetsgrupper samt mot demokratiska institutioner och rättigheter. I många länder ser vi ett nytt politiskt landskap med ett högernationalistiskt, ett liberalt och ett socialistiskt block.

Hur ska arbetarrörelsen och den politiska vänstern orientera sig i detta nya politiska landskap? Hur ska man kunna driva en radikal ekonomisk omfördelningspolitik? Kräver försvaret för demokrati, internationalism och minoriteters rättigheter allianser med de liberala krafter som fortfarande önskar mer av marknadslösningar? Vilken roll kan olika vänsterinriktade och fackliga rörelser spela i denna nya politiska situation – och hur skapar vi platser för samtal kring och opinionsbildning för vänsterns klassiska frågor?

Medverkar gör:
Klas Gustavsson, sociolog vid Lunds universitet.
Toivo Jokkala, redaktör för Arbetaren.
Dalia Mukhtar-Landgren, statsvetare vid Lunds universitet.
Sofie Tornhill, genusvetare vid Växjö universitet.

Frilansjournalisten Petter Larsson modererar.

Alla deltagare i panelen har tidigare suttit eller sitter i dag i tidskriften Fronesis redaktionskommitté.

När: Lördag den 17 november
Tid: 15–17
Plats: Folk Mat och Möten (i Malmö Folkets Hus vid Nobeltorget i Malmö)

Fritt inträde!

Medarrangörer är ABF Malmö och Arena idé.

Senare under kvällen, kl 21–01, firar vi att det i november är hela 20 år sedan första numret av Fronesis kom ut – med mingel, musik och dans. Varmt välkommen till även den delen av 20-årsfirandet av Fronesis!

Mer information om kvällens fest hittar du här.