Seminarier

Tidskriftsföreningen Fronesis anordnar även seminarier och studiecirklar i bland annat Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. Här kan du läsa om aktuella seminarier och studiecirklar samt läsa vilka reaktioner tidigare seminarier fått i media.

Samtal om ideologins makt på Socialistiskt forum i Stockholm

Det är inte svårt att förstå att vissa fattiga stjäl eller att vissa förtryckta gör uppror. Den verkligt utmanande frågan gäller varför inte alla fattiga och förtryckta gör detsamma. Svaret, säger många kritiska teoretiker, heter ideologi. Men hur fungerar de dominerande ideologierna? Hur griper de tag i oss och får oss att acceptera vår egen underordning? Hur kan förtryckande ideologier utmanas och brytas? Dessa frågor kommer diskuteras under Fronesis samtal om ideologins makt på Socialistiskt forum i Stockholm.

Medverkande: Paulina de los Reyes, Luis Conde-Costas, Daniel Strand och Charlotte Fridolfsson
Moderator: Per-Anders Svärd

TID: kl 16.00, 28/11

PLATS: Rum Beskow i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Samtalets event på Facebook
Samtalet på Socialistiskt forums hemsida

Samtal om vänstern och det universella i Göteborg

Måndagen den 14 september arrangerar Fronesis i samarbete med ABF Göteborg ett samtal om hur vänstern ska förhålla sig till det universella.

Samtalet sker med anledning av senaste Fronesis-numret och inriktningen är denna: Tanken på en universell frigörelse kan te sig avlägsen i tider då det
mobiliseras kring nationalstatens, folkgemenskapens och det religiösa samfundets särart. Och inom vänstern förknippas idéer om ”det universella” i
dag snarare med kolonialismens förbrytelser än med frigörelse. Men historiskt sett har emancipatoriska kamper alltid byggt på universalistiska
föreställningar och mål. Vad kan detta innebära för vänstern?

I panelen deltar Sam Carlshamre, redaktör för numret och medlem i Fronesis redaktionskommitté; Maria Johansen, idéhistoriker;
Patricia Lorenzoni, idéhistoriker.

Moderator är Olav Fumarola Unsgaard, medlem i Fronesis redationskommitté.

TID: måndag 14/9 kl 18.00-ca 19.30
PLATS: Folkteatern foajéscenen
ARR: Fronesis/Folkets scen & ABF Göteborg

Feministisk festival i Malmö 2015

Dem 13 juni håller Fronesis i ett panelsamtal om familjens förändrade roll i den nyliberala samhällsförändringen utifrån vårt kommande temanummer om Familjen. Panelen består av Mirjam Katzin, Ulrika Lorentzi och Sara Eldén. Samtalet modereras av Dalia Mukhtar-Landgren. Fronesis kommer även ha ett bokbord med förmånliga priser.

Folkets scen i Göteborg 2012 och 2013

Den 3:e december samarrangerade ABF Göteborg och Fronesis ett samtal kring klass och politisk förändring mellan Lena Sohl doktorand sociologi, Mattias Bengtsson, fil.dr. sociologi, och Olav Fumarola Unsgaard, kassör i Fronesis.

Den 4:e mars 2013 arrangeras ett samtal om den arabiska vårens politiska krafter, utifrån Fronesis utgivning av Asef Bayats Vardagslivets politik. Medverkar gör bland annat Sam Carlshamre från Fronesis redaktionskommitté och Leila Brännström, bokens redaktör.

Socialistiskt Forum 2012

På Socialistiskt Forum 2012 den 1:a december på ABF-huset i Stockholm arrangerade Fronesis två seminarier:

Samhället utan tillväxt – nedväxt som utopi och möjlighet
Vänstern och miljörörelsen har länge kritiserat tanken att den ekonomiska tillväxten kan fortsätta för alltid. Oändlig tillväxt är omöjlig i en ändlig värld. Men vad är alternativet? Tillväxtideologin tycks så stark att språket saknar ord för att uttrycka ett alternativ. Under de senaste åren har dock begrepp som décroissance och degrowth – “nedväxt” på svenska – börjat höras i debatten. Vad innebär detta, och hur skulle ett nedväxtsamhälle kunna se ut? Om tillväxtekonomin är vår tids religion – vågar vi vara icke-troende? Medverkande: Björn Forsberg, statsvetare författare till Omställningens tid och Tillväxtens sista dagar och Angela Aylward, föreläsare och, styrelseledamot i tankesmedjan Cogito. Leder samtalet gör Fronesis redaktionssekreterare Elin Grelsson Almestad.

Seminariet finns att se i efterhand i sin helhet på ABF Play.

Politik och kamp i osäkerhetens tidsålder – föreläsning och samtal med Guy Standing
I de senaste årens internationella vänsterdebatt har orden “prekär” och “prekariatet” diskuterats flitigt. Det handlar om otrygga liv, osäkra anställningar och ett arbete utan mening. Den internationellt mest omskrivna boken är Guy Standings The Precariat – The New Dangerous Class.
Med utgångspunkt i sin bok föreläser Guy Standing på Socialistiskt Forum 2012. Föredraget följs av ett samtal med ekonomihistorikern och aktivisten Ann Ighe som har skrivit om samma tematik i Fronesis kommande nummer om Klass, i vilket även Standing medverkar med ett utdrag ur sin bok (detta nummer kommer även att finnas till salu på Socialistiskt forum).

Bakom arrangemanget står, förutom Fronesis, Centrum för Marxistiska Samhällsstudier och Transform!Europe.

Seminariet finns att se i sin helhet på ABF Play.

Socialistiskt Forum 2011

Under 2011 års Socialistiskt forum, lördagen den 19 november i Stockholm, arrangerade Fronesis seminariet Vilken roll bör biologin spela i den politiska debatten? (i vilket Nina Björk, Sverker Sörlin och Johan Lind medverkade). För dig som missade seminariet går det att se på ABF Play här.

Salong Fronesis

Snart dags för fler Salong Fronesis i Stockholm och Malmö
Under hösten 2010 arrangerade tidskriften Fronesis en politisk- och samhällsteoretisk samtalssalong i Stockholm, och under våren 2011 i Malmö. Under hösten har vi hunnit hålla ytterligare en salong, på temat “kritik”, i Stockholm. Framöver kommer vi att arrangera fler Salong Fronesis, så håll dig gärna uppdaterad här om vad som är på gång. Ett bra sätt att få reda på när vi har seminarier är att gå med i vår grupp på Facebook.

För dig som missade Salong Fronesis III: Den sociala demokratins framtid som hölls i Stockholm lördag den 27 november 2010 på Socialistiskt forum, går det att se på SVT Play här.

Pressröster om tidigare Fronesis-seminarier

Läs vad som skrivits i media om de seminarium som Fronesis anordnat tidigare.

”Exempelvis har Moderaterna börjat kalla sig för ett arbetarparti och klassresor har blivit ett allt vanligare tema i litteraturen. Den grundläggande bristen i denna diskussion synliggörs omedelbart av deltagarna: För det mesta talar man om klass i form av smak och som en fråga om arbete och utanförskap, men man tappar den systemkritiska potentialen i konflikten mellan arbete och kapital.” Läs mer här.
Pär Thörn om Salong Fronesis Malmö 28 mars 2011

”Det var ett initierat, öppet och bitvis lite väl snabbfotat samtal som, grovt förenklat, rörde sig mellan polerna kultur, politik och ekonomi. Några nedslag: Det problematiska med myten om kulturarbetaren som outsider. Klassmarkörerna som eventstaden skapar. Den politiska konstens möjligheter, och svårigheter, att göra sig relevant också utanför konstvärlden.”
Andrzej Tichy, Sydsvenskans kultursida 22 augusti 2009 (Om seminarium apropå Fronesis nr 31)

”Årets upplaga av Socialistiskt forum, på ABF-huset i Stockholm, präglas av finanskrisen och Obamas stora seger. Kapitalismen har gjort bort sig, längtan efter politik är stark. Någon skojar om att det ligger en känsla av Hope och Change i luften. Programmet är lika brett som vänstern är brokig. Många lokaler är fullsatta. Fönstren immar. Tidskriften Fronesis presenterar den amerikanska samhällsteoretikern Wendy Brown. Hennes kritiska granskning av feminismen och identitetspolitiken utmanar vänsterns sätt att se på makt. Visst behövs identitetspolitiken för att visa hur människor förtrycks. Men det är lätt hänt att identiteterna och förtrycket cementeras på kuppen. Berättelsen om den oundvikliga underordningen blir en självuppfyllande profetia. Människor låses fast i sina kön , säger Leila Brännström som sett till att Browns texter nu ges ut på svenska. Feminister riskerar att fastna i offerrollen. Att börja trivas med sin underordning, eftersom den befriar från ansvar. Motsatsen är en ny sorts feminism som blundar för förtryck. Ofta företrädd av sexarbetare som hävdar att de trivs utmärkt, att de bara utnyttjar männen tillbaka. Många nya populärversioner av feminism präglas av vår tids nyliberala idéer. Vi drunknar i individuella framgångssagor där struktur på sin höjd är något som finns på tapeterna i huset man köper för sina fuck off-pengar , säger genuslektorn Ulrika Dahl.”
Åsa Petersen, Aftonbladets ledarsida 17 november 2008

”Moderne økonomisk teori er ikke videnskab, men forsvar for kapitalismen og usaglig undertrykkelse af al teori, der stiller spørgsmålstegn ved kapitalismen som den eneste mulige økonomiske orden, lyder det fra den britiske økonom Alan Freeman.
”Hvis man vil vide, hvad der sker med økonomien om 10 år, skal man ikke lytte til moderne økonomer, men studere Marx,” siger Alan Freeman, der i sidste uge var inviteret til Malmø af det svenske tidsskrift Fronesis til at tale om relevansen af marxistisk teori.
”Vi har nu haft et kvart århundrede uden Marx – og derfor aner ingen økonomer, hvad der foregår,” lyder det fra redaktøren på Fronesis” netop udkomne temanummer Marx” ekonomikritik, økonom Daniel Ankarloo fra Malmø Universitet.
”Og til dem, der synes, det virker underligt at komme anstigende med en tysk attenhundredetalsfilosof midt i en galopperende finanskrise, svarer vi, at Marx var en af skarpeste kritikere af elementerne i den aktuelle krise: Spekulationsøkonomi, forbrugssamfundet, varefetichisme osv. I en diskussion om globalisering, klassepolarisering og kapitalistisk udbytning er Marx altid aktuel,” fastslår Daniel Ankarloo.”
Nina Trige Andersen, danska Information 21 september 2008 (Om ett av Fronesis seminarier under European Social Forum i Malmö)

”Under närmare tre timmar pratar Hardt om rättviserörelsens utmaningar. Om multitidens, mångfaldens, den platta hierarkilösa massrörelens möjligheter.
När han lämnar Amiralen är han så omsvärmad av beundrare och nyfikna att han knappt kan röra sig. Över himlen surrar de myggliknade polishelikoptrar som amerikanske rapparen Ice Cube brukade kalla för ghetto birds.
Michael Hardt är på väg till Rosengård och den stora demonstrationen. Han tror mer än någonsin på potentialen i den väldiga rörelse som just den här helgen placerar Malmö i ett politiskt-filosofiskt världscentrum.
Han tror ännu på det virrvarr av åsikter, kunskaper och strategier som inte ens en högt flygande ghettofågel kan överblicka.”
Patrik Svensson, Sydsvenskans kultursida 21 september 2008 (Om Fronesis seminarium med Michael Hardt under European Social Forum i Malmö)

”Med anledning av tidskriften Fronesis nya nummer Lag och ordning talade Gregor Noll tillsammans med kriminologen Magnus Hörnqvist (från Stockholms universitet) på Jeriko i Malmö om hur det preventiva säkerhetstänkandet håller på att flyta ut i det svenska samhället.
Brottslingarna ska tas innan de begår brottet, riskbeteendet ska identifieras och mötas av tvångsåtgärder. Skolk möts inte längre av socialpolitik utan tvångsåtgärder som till exempel böter, sa Hörnqvist.
Budskapet i den fullsatta barlokalen Jeriko i Malmö var entydigt, vi håller på att ryckas med av en terrornärd storm av rädsla. Stormen viskar inte, den talar allt tydligare om gränser som luckras upp, çhotet mot den fria världen’ och ‘det inre hotet’. Hotet är sådant att det inte låter sig kokas ned till något så enkelt som faktiska bevis och tiden är knapp, snart kan världen brinna, och därför är det okej att luckra upp folkrätten.
Klaustrofobisk stormvind alltså. Och hur människor gemensamt ska kunna göra något mer konstruktivt än att sätta sin tilltro till ‘polisiärt samarbete’ och ‘överstatliga insatser’ pratade inte Noll och Hörnqvist om. Men de delar båda Fronesis idékritiska uppsåt: Att bryta sönder entydigheterna, att vara medveten om vilka som säger vad, vem man sänker sitt huvud för.
Språket har lagt sig till rätta efter attackerna mot WTC, sa Gregor Noll.”
Maja Ljung, Kvällspostens kultursida 18 mars 2004 (Om Framtidsbaren i Malmö)

”I helgen samlades utanför Stockholm uppskattningsvis ett femtiotal människor för att, med en formulering ur inbjudan, ‘med hjälp av den klassiska studiecirkelformen’ närma sig ‘viktiga politiska frågeställningar’ med ‘en emancipatorisk och kritisk utgångspunkt’. Framför allt lyckades arrangörerna av detta ‘radikala idéforum’, tidskriften Fronesis och LO idédebatt, skapa en ganska unik mötesplats för en yngre generation akademiker, aktivister, journalister och folk i eller på väg in i ett (vänster)politiskt etablissemang.
Fronesis ambition är att ‘knyta samman diskussioner som förs inom akademien med idédebatten inom arbetarrörelsen och dagens sociala rörelser’ – vilket i tidskriftsform oftast resulterar i en samling verkligt angelägna samt tämligen svårgenomträngliga texter.
Här avspeglades det i ett kreativt spänningsfält mellan underförstådda inomvänsterliga positioneringar, akademisk dissektion av teoretiska begrepp och journalisters insisterande på konkret verklighetsförankring. Tydligt är att Michael Hardts och Antonio Negris bok ‘Empire’ (nyss utkommen på svenska betitlad ‘Imperiet’) blivit en självklar referenspunkt i de här sammanhangen. Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner kring frågor som identitetspolitik versus antikapitalism, konsekvenserna i dag av när stat, fackföreningar och näringsliv agerar tillsammans, livet i sig som politisk kategori, med mera. Riktigt spännande, med sitt öppna, sökande tonfall, var Stefan Jonssons föredrag om ‘Den hotande massan’ såsom skildrad i konstbilder genom ett par århundraden. Begreppet är allt annat än inaktuellt: slå förslagsvis på tv-nyheterna och iaktta hur ‘den muslimska världen’ framställs.
Anders Ehnmarks föredrag ‘Det intellektuella samtalets roll inom rörelser och dess betydelse för samhällsförändringen’ utgick helt från Gramsci, och jag kände ett styng av besvikelse över att ett sådant samtal trots allt inte fullt förverkligades här och nu. Förutsättningarna fanns. Om Ehnmark istället utgått från sina egna mångåriga erfarenheter som intellektuell i Sverige skulle det ha kunnat bli den tändande gnistan.”
Malin Krutmeijer, Helsingborgs Dagblads kultursida, 2 september 2003 (Om Radikalt idéforum i Nacka)

”Två av dagens mest uppburna sociologer heter Anthony Giddens och Pierre Bourdieu. De tillhör samma generation, försöker lösa likartade gåtor och gillar att blås liv i sociologins politiska dimension. Ungefär där upphör likheterna, åtminstone om man ska tro deltagarna i det seminarium som unga socialdemokrater och tidskriften Fronesis nyligen anordnade på Akademiska föreningen i Lund.”
David Wästerfors, Sydsvenska Dagbladets kultursida 13 juni 2000 (Om seminariet ”Tredje vägen – den enda vägen?”, i Lund)

”Ett av de livligare seminarierna handlade om socialdemokratins framtid och tog avstamp i Anthony Giddens moderna klassiker ”Tredje vägen”. Det intressanta med seminariet var att den här tredje vägen-debatten inte var så eurocentrisk som i vanliga fall.
Ron Eyerman, professor i sociologi, menade att ett problem för tredje vägens förespråkare är att dess ideologi är förankrad i värderingar snarare än i en social klass. Frågan är vilka som ska bli bärare av en sådan ideologi (applåd).
Detta var knappast var ett problem, menade en britt, eftersom värderingarna var sunda i sig och allt annat än högerorienterade (större applåd).
Sergio Ivan Moya Mena, IUSY-ordförande i Costa Rica, sade sig ha svårt att se sina landsmän som bärare av en ideologi som omhuldas av Bill Clinton (störst applåd) och Arrioja Carcía från Mexicos vänsterparti PRD gav följande kommentar: ”Tredje vägens värderingar är givetvis mycket fina. Oturligt nog kan folket i mitt land inte överleva på enbart fina värderingar. De måste ha mat” (skratt).”
Sverker Lenas, DN Kultur 31 juli 2000 (Om seminariet ”The Future of Social Democracy”, på IUSY-festivalen i Malmö.)