Om Fronesis i Dagens Nyheter

“Vi vill alla utvecklas. Utveckla vårt tankeliv, vårt känsloliv, vårt familjeliv, vårt samhälle.
Vi har utvecklingssamtal med chefen och om man ska kritisera något säger man att det här, det behöver utvecklas, eller det här behöver du utveckla, i stället för att säga att det här var riktigt dåligt.

Men det är inte så länge vi tänkt att ”utveckling” var ett framåtskridande mot ett allt högre förnuftigt tillstånd. Före upplysningstiden uppfattade man att samhället befann sig i ett gradvist förfall.

Tidskriften Fronesis lägger en bro från det akademiska in i samhällsdebatten. Läs nummer nr 38 – 39 och förstå hur utvecklingspessimism kunde vändas till utvecklingsoptimism.”

Fronesis nr 38-39 omnämns i Dagens Nyheter den 30/8 av Maria Schottenius