Releasemingel för Fronesis klassnummer

Fredagen den 30:e november släpper vi på Fronesis vårt stora klassnummer och det ska vi fira!

Fronesis tar sig an klassdiskussionen i ett 300-sidigt dubbelnummer. Här introduceras en rad centrala, samtida klassteoretiker, samtidigt som vi granskar de klassmässiga realiteterna bakom vår tids diskussioner om utanförskap, klassresor, medelklass och prekariat. Med texter av bland andra Pierre Bourdieu, Beverly Skeggs, Erik Olin Wright, Rosemary Crompton, Guy Standing, Lena Sohl, Irene Molina, Mattias Bengtsso
n och Lena Martinsson vågar vi utlova många fördjupande perspektiv på den samtida diskussionen om klass.

På Södra bar inleder vi Socialistiskt forum-helgen med mingel och första upplagan direkt från tryckeriet.

Kom och lyssna till de medverkande skribenterna Irene Molina och Mikael Börjesson i ett samtal om klass med Fronesis redaktionssekreterare Elin Grelsson Almestad, haffa det nya numret först av alla, inled helgen med dryck och gott sällskap och lyssna till musiken från våra DJ:s Haverikommissionen.

Arrangeras i samarbete med ABF Stockholm.

Tid: 17-21
Plats: Södra bar, Mosebacke torg 1
Fri entré
18 år