Socialistiskt Forum 2012

På Socialistiskt Forum 2012 den 1:a december på ABF-huset i Stockholm arrangerar Fronesis två seminarier:

Samhället utan tillväxt – nedväxt som utopi och möjlighet

Vänstern och miljörörelsen har länge kritiserat tanken att den ekonomiska tillväxten kan fortsätta för alltid. Oändlig tillväxt är omöjlig i en ändlig värld. Men vad är alternativet? Tillväxtideologin tycks så stark att språket saknar ord för att uttrycka ett alternativ. Under de senaste åren har dock begrepp som décroissance och degrowth – “nedväxt” på svenska – börjat höras i debatten. Vad innebär detta, och hur skulle ett nedväxtsamhälle kunna se ut? Om tillväxtekonomin är vår tids religion – vågar vi vara icke-troende? Medverkande: Björn Forsberg, statsvetare författare till Omställningens tid och Tillväxtens sista dagar och Angela Aylward, föreläsare och, styrelseledamot i tankesmedjan Cogito. Leder samtalet gör Fronesis redaktionssekreterare Elin Grelsson Almestad.

Tid: 12:45-13:45
Sal: Sandler

Politik och kamp i osäkerhetens tidsålder – föreläsning och samtal med Guy Standing

I de senaste årens internationella vänsterdebatt har orden “prekär” och “prekariatet” diskuterats flitigt. Det handlar om otrygga liv, osäkra anställningar och ett arbete utan mening. Den internationellt mest omskrivna boken är Guy Standings The Precariat – The New Dangerous Class.
Med utgångspunkt i sin bok föreläser Guy Standing på Socialistiskt Forum 2012. Föredraget följs av ett samtal med ekonomihistorikern och aktivisten Ann Ighe som har skrivit om samma tematik i Fronesis kommande nummer om Klass, i
vilket även Standing medverkar med ett utdrag ur sin bok (detta nummer kommer även att finnas till salu på Socialistiskt forum).

Tid: 14:15-15:30
Sal: Kata

Bakom arrangemanget står, förutom Fronesis, Centrum för Marxistiska Samhällsstudier och Transform!Europe.