Fronesis på Folkets scen i Göteborg

Måndag den 3/12 medverkar Fronesis på samarrangemanget Folket scen i Göteborg.

Lena Sohl, doktorand sociologi, och Mattias Bengtsson, fil.dr. sociologi, medverkar i ett samtal om klass utifrån deras texter i senaste numret av Fronesis med samma tema.
Samtalsledare är Olav Fumarola Unsgaard.

Folkteaterns foajé, Olof Palmes plats, Göteborg
Kl 18-19.30
Fri entré!