Folkets scen 4/3

Utifrån Fronesis utgivning av Asef Bayats Vardagslivets politik samarrangerar vi med ABF Göteborg och Folkets scen ett samtal om den arabiska våren. Naturligtvis kan du köpa boken eller något av våra senaste nummer på plats.

Pådrivarna – om arabiska vårens politiska krafter
Vad har hänt efter den arabiska våren? De urbana fattigas kamp för fördelningen av det materiella, kvinnors kamp mot statssanktionerat könsförtryck, samt gatornas och torgens betydelse för att kunna bedriva politiskt motstånd är ett faktum. Men vilka driver på revolterna? Vad får det för konsekvenser för demokrati och vardagsliv i regionen?

Leila Brännström jur.dr. civilrätt, förordsförfattare till Asef Bayats Vardagslivets politik, sv. övers.
Sam Carlshamre doktorand semitiska språk
Ann-Kristin Jonasson fil.dr. statsvetenskap
Isabell Schierenbeck fil.dr. statsvetenskap, Globala studier

samtalsledare: Johan Büser, Internationellt ansvarig SSU

Måndag 4 mars 2013, kl 19.00
Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget Göteborg