Hushållet i RUT-avdragets tid på Socialistiskt Forum 2013

På Socialistiskt Forum 2013 den 23 november arrangerar Fronesis ett samtal om hushållsarbete och RUT, utifrån vårt senaste nummer Hemmet och bostaden.

Sex år efter införandet av RUT-avdraget 2007 har den samhälleliga debattens strålkastare allt mer riktats mot hushållstjänstemarknaden. Om vi idag tittar på skattelättnadernas effekter – vad får vi syn på? Hur talar vi om hushållsnära tjänster? Vilka maktstrukturer upprätthåller de? De villkor som människorna – både anställda och konsumenter – inom denna vidgade marknad agerar utifrån belyses i en diskussion om hushållets roll i vårt samhälle.

Medverkande: Anita Nyberg, nationalekonom och professor emerita i genusvetenskap,
Emma Strollo, fil.dr. i genusvetenskap,
Rebecka Bohlin, frilansjournalist och författare,
Catharina Calleman, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och redaktör för antologin Rena hem på smutsiga villkor. Moderator: Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion.

Plats: ABF-huset, Hedénsalen
Tid: 15.30-16.45