Det universella som studiecirkel

Fronesis arrangerar tillsammans med ABF Stockholm en studiecirkel utifrån nr 48–49 ”Det universella”

 

Cirkeln föregås av en föreläsning den 14/9.