Samtal om Det universella på Folkets Scen

Måndagen den 14 september arrangerar Fronesis tillsammans med ABF Göteborg ett samtal om Vänstern och det universella utifrån Fronesis nr 48-49.

I samtalet medverkar:

Sam Carlshamre doktorand arabiska, redaktionen Fronesis
Maria Johansen fil.dr. idéhistoria
Patricia Lorenzoni fil.dr. idéhistoria

Samtalsledare: Olav Fumarola Unsgaard

Tid: kl 18.00
Plats: Foajéscenen Folkteatern, Olof Palmes plats, Göteborg

För mer info

Eventet på Facebook