Salong Fronesis – samtal om kritik i Göteborg 15/11

Salong Fronesis anordnar i samarbete med Arena idé en samtalskväll i Göteborg på tema kritik med utgångspunkt i nr. 36-37. I vårt samhälle framhålls ofta kritiskt tänkande som ett ideal. Till exempel uppges förmågan till kritiskt tänkande och värdet av ett kritiskt förhållningssätt vara ett nödvändigt mål på alla nivåer inom utbildningsväsendet. Frågan är emellertid vad som menas med detta kritiska tänkande och kritiska förhållningssätt. Vad ska det kritiska tänkandet leda till?

Medverkar gör Anders Ramsay (sociolog), Matilda Amundsen Bergström (litteraturvetare) och Magnus Hörnqvist (kriminolog). Samtalet kommer modereras av Fronesis Olav Fumarola Unsgaard.

Under kvällen kommer Fronesis och Arena även erbjuda förmånliga priser på tidskrifter och böcker. Det kommer även finnas möjlighet att inhandla mat på plats.

Plats: Syndikalistiskt forum, Övre Husargatan 27, 413 14 Göteborg

Tid: Söndagen den 15 november, kl 17.00

Entré: Gratis