Fronesis på Socialistiskt forum

Nationalekonomin efter finanskrisen – det är titeln på Fronesis seminarium på årets upplaga av Socialistiskt forum.

Sedan krisen 2008 har den nationalekonomiska vetenskapen fått utstå mycket kritik av studentrörelser, forskare och ”heterodoxa” ekonomer inspirerade av bland andra Keynes och Marx. Med utgångspunkt i Fronesis alldeles nyutkomna nummer om ekonomiskt vetande diskuterar vi vänsterns behov av ekonomisk analys.

Frågorna är: Hur kan nationalekonomisk kunskap användas? Hur förhåller sig ekonomisk teori till nyliberalism? Vilka är förutsättningarna för pluralism inom ekonomisk utbildning och forskning i dag, och vilken är kopplingen mellan ekonomisk teori och ekonomisk politik?

Medverkande: Ylva Hasselberg, Josef Taalbi och Kajsa Borgnäs. Moderator: Anders Hylmö. ABF-huset i Stockholm nu på lördag den 26 november, Ateljén, plan 3, kl. 15.00.