Fronesis på Littfest 2017!

Kom och träffa Fronesis på Littfest 2017 (16-18 mars). Utöver ett välfyllt bokbord och förmånliga mässpriser så håller vi även i ett samtal under fredagen kl. 20 i Flexhallen på Bildmuseet.

Mer om samtalet:

”New Public Management (NPM)”

En marknadsbaserad reformideologi omvandlar i rask takt kommuner, landsting och myndigheter. Medan påskyndarna talar om ”målstyrning” och ”effektivitet” vittnar de drabbade om en svällande byråkrati som ibland tar sig rent bisarra uttryck. Den ”kulturdrivna tillväxtens” Umeå är genom talet om en ”Umeanda”, om slogans som ”vill mer” och återkommande debatter om bristfällig insyn inget undantag från denna trend. I detta samtal diskuterar Fronesis Johan Örestig med Christer Hermansson, kulturchef och författare till bland annat Avanti! och Inge-Bert Täljedal, f d rektor för Umeå universitet och lokalpolitiker vad NPM gör, inte bara med organisationer utan med oss som arbetar inom eller är beroende av dem. Vad händer med demokratin när offentliga organisationer utformas som privata företag och medborgare tilltalas som kunder?

Varmt välkomna!