En tro för de trolösa – Geoff Mann föreläser om keynesianismen

Hur kommer det sig att dagens progressiva ekonomiska tänkare och rörelser har sådana svårigheter att se bortom keynesianismen? Det är en av de frågor Geoff Mann ställer sig i sin nyutkomna bok In the Long Run We’re All Dead: Keynesiansim, Political Economy and Revolution (2017, Verso). 

Datum: 25/9

Plats: Panora, Salong 1, Folkets bio, Friisgatan 19D

Tid: 18-20.30

Föreläsningen anordnas av Instututionen för Urbana studier på Malmö högskola i nära samarbete med Fronesis, Arena idé och med stöd från Kungliga Vitterhetsakademien.

Föreläsningen är gratis och kommer att hållas på engelska. Varmt välkomna!

Läs mer här.