Q&A: Genetik och ras (nr 66-67)

Att genetiska tekniker och begrepp spelar en central roll för vår förståelse av olika samhällsfenomen blev än tydligare under våren 2020 i samband med covid-19. Men hur gestaltar sig förhållandet mellan rasbegreppet, rasismen och den genetiska kunskapen? Hur strukturerar genetiken vår förståelse av mänsklighetens förflutna och framtid, våra föreställningar om gemenskap, identitet, likhet och skillnad? Vi vill utforska detta vidare tillsammans med er, utifrån de spörsmål och idéer som Fronesis nummer om genetik och ras (nr 66-67) väckt. Maila era frågor till: hannah.ohlen@fronesis.nu senast den 15 mars så kommer redaktionen besvara era frågor (anonymt) i skriftlig Q&A-form som senare kommer publiceras i sin helhet på vår hemsida.