Släppefest för Fronesis nr 72-73 »Landsbygder«

Den 25e mars klockan 19.00 på Grand i Malmö kommer vi ställa till med släppefest för det alldeles nya numret av Fronesis, vilket har tema »Landsbygder«. Evenemanget kommer att börja med en visning av Clara Bodéns korta film »Stamnätet« vilken kommer följas av ett panelsamtal. På plats kommer det finnas dryck och mat till försäljning. Vi bjuder på snacks.

Paneldeltagare:

Kalle Eriksson, medlem i Fronesis redaktionskommitté och en av huvudredaktörerna för temanumret om landsbygder. Till vardags doktorerar han i statsvetenskap vid Umeå universitet och arbetar på en avhandling om den svenska automatiseringsdebatten.

Charlotte Fridolfsson, medlem i Fronesis redaktionskommitté och en av huvudredaktörerna för temanumret om landsbygder. Hon är docent i statsvetenskap och föreståndare för Forum för genus vetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet.

Moderator: Petter Larsson, Aftonbladet Kultur.

I nummer 72-73 av Fronesis och är utgångspunkten den svenska landsbygdens mångfacetterade karaktär. Sveriges landsbygder har det senaste seklet generellt sett präglats av avfolkning. I dag bor cirka en tredjedel av befolkningen i områden som av Jordbruksverket klassas som landsbygd. Men en minskande befolkning har inte varit synonym med att landsbygden inte längre används. I stället tycks landsbygder spela en ytterst väsentlig roll genom dess funktion inom produktionen av energi och varor, för dem som arbetar på landsbygder samt för dem som befolkar den. Den spelar också en viktig roll som antites till staden, där stadens innehållsliga konturer bland annat definieras av bilden av landsbygd som perifer. I denna bild av landsbygd beskylls den ofta för att parasitera på de tillväxtgenererande storstäderna, vara »bidragsberoende« och »tillväxthämmad«, eller för att skapa grogrund för reaktionära rörelser i motsats till den framåtsträvande och progressiva staden. Med andra ord, även om landsbygden ofta beskrivs i termer av avskildhet och som något som är beläget i utkanten av det riktiga samhället så spelar den en avgörande roll i samhällsbygget. Det är denna flerfaldiga roll som detta nummer ämnar att belysa.

Evenemanget sker i samarbete med Arbetarnas bildningsförbund.