Globala landsbygder – Produktion och arbete utanför världens städer

Den 31 mars klockan 18 på Arbetets museum i Norrköping håller Fronesis ett panelsamtal för att diskutera det alldeles nya numret vår tidskrift, som har temat »landsbygder«.En av utgångspunkterna i nummer 72–73 av Fronesis är den produktion och det arbete som sker på platser som ofta sammanförs under beteckningen landsbygd. Detta begrepp antyder att landsbygden är ensartad och perifer – det som inte är stad. I numret lyfter vi att världens landsbygder är synnerligen mångfacetterade men sammanlänkade på så vis att det som konsumeras i samhället produceras i landsbygdsområden. Genom globala konsumtions- och produktionsnätverk bär landsbygden upp de strukturer som försörjer hela samhället med energi, livsmedel, internet och annat vi ser som nödvändigt.I samhällsdebatten beskylls landsbygden ofta för att parasitera på de tillväxtgenererande storstäderna. Den sägs vara »bidragsberoende«, »tillväxthämmad« och grogrund för reaktionära rörelser i motsats till den framåtsträvande och progressiva staden. I panelsamtalet kommer vi tvärtom att diskutera hur landsbygd är en plats för värdeskapande, men också en plats där det skapade värdet ofta inte stannar. Hur ser villkoren för detta värdeskapande ut?

Panel:
Desirée Enlund, kulturgeograf verksam vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2020 vid Umeå universitet med avhandlingen Upproriska landsbygder. Sociala rörelsers omarbetande och motstånd mot sjukvårdens omvandling i svensk glesbygd.

Peter van Eerbeek, doktorand i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Han intresserar sig för arbetets roll i produktion, konsumtion och social reproduktion, bland annat inom plattformsekonomin.

Axel Sievers, doktorand på institutionen för tema och Centrum för människa, teknik och samhälle vid Linköpings universitet. Han intresserar sig for digitaliseringens framväxt och dess sociala konsekvenser.

Moderator är Charlotte Fridolfsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet samt medlem i Fronesis redaktionskommitté.