Panelsamtal på Pilgatan i Umeå

Den 24 april klockan 16 på Bokcafét Pilgatan i Umeå håller Fronesis ett panelsamtal för att diskutera det alldeles nya numret av vår tidskrift, som har temat »landsbygder«. Evenemanget kommer att börja med en visning av Clara Bodéns korta film »Stamnätet« vilken kommer följas av ett panelsamtal.

Paneldeltagare:
Kalle Eriksson, medlem i Fronesis redaktionskommitté och en av huvudredaktörerna för temanumret om landsbygder. Till vardags doktorerar han i statsvetenskap vid Umeå universitet och arbetar på en avhandling om den svenska automatiseringsdebatten.

Anna-Lisa Fransson, statsvetare och konststuderande på Umeå Konsthögskola. Hennes tidigare forskning har kretsat kring svensk miljöpolitik i Östersjöområdet.

Charlotta Hedberg, docent i kulturgeografi vid Umeå universitet. Hon arbetar brett med frågor kring migration, plats och förändring. Hennes huvudsakliga arbete har kretsat kring att förstå processen kring thailändska bärplockare i relation till de system och kontexter de arbetar inom. Hon arbetar även med motiv bakom intern landsbygdsmigration, med särskilt fokus på livsstilsförändringar.

Moderator är Charlotte Fridolfsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet samt medlem i Fronesis redaktionskommitté.