Om deltagande och erkännande

Måndag den 29 Maj arrangerar vi tillsammans med tidskriften Ord&Bild ett samtal om erkännande och deltagande som två politiska principer.

Vi på Fronesis utkom nyligen med ett temanummer om erkännande – ett begrepp i skärningspunkten mellan filosofi, samhällsvetenskap och politik.

Ord&Bild publicerade i sin tur nyligen essän ”Solidaritet och deltagande i det litterära exemplet” av Karolina Enquist Källgren. Texten beskriver en tilltagande trend i samtida litteratur, där mångröstade kollektivromaner med dokumentära inslag diskuterar deltagandets villkor. Denna litteratur, menar Enquist Källgren, pekar mot nya former av solidaritet och gemenskap.

Mellan deltagandet och erkännandet finns beröringspunkter där olika perspektiv och discipliner möts, och därför arrangerar vi ett samtal med Magnus Hörnqvist, kriminolog och en av redaktörerna bakom Fronesis erkännandenummer, och idéhistorikern Karolina Enquist Källgren. Moderator är Ord&Bildredaktören Ann Ighe.

Samtalet äger rum på Göteborgs litteraturhus, Heurlins Plats 1 och startar kl.18. Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Läs Magnus Hörnqvist och Johan Lindgrens introduktion av Fronesis tema Erkännande ”Från existentiell strävan till politisk kamp”: https://fronesis.nu/wp-content/uploads/2022/07/FR07401.pdf

Läs Karolina Enquist Källgrens essä ”Solidaritet och deltagande i det litterära exemplet”: http://www.tidskriftenordobild.se/…/solidaritet-och…