Släppseminarium: Eliter

Tid: Onsdagen 27 mars, 17–19 (samtalet startar vid 17.30, innan dess är det mingel och shopping av det nya numret)
Plats: Malmö Konsthall
Fritt inträde

Uppfattningen att en eller flera eliter ökat sin makt har fått allt starkare fäste i den politiska debatten. Vem denna elit består av och hur den faktiskt agerar råder det däremot djupt delade meningar om. Lyssnar man till vänster består eliten av nätverk mellan förmögna ägare och sönderlobbade toppolitiker. Lyssnar man till höger består eliten av politiskt korrekta vänsterliberaler. Samtidigt verkar båda läger rörande överens om att en växande grupp professionella ”managers” har fått för stort inflytande över samhällsutvecklingen.

Det senaste numret av Fronesis tar ett brett grepp på fenomenet eliten, både som faktisk aktör och retorisk figur. Vid seminariet presenterar tre av numrets skribenter sina texter och utifrån dessa förs en diskussion om elitens roll i ett allt mer ojämlikt samhälle.

Statsvetaren Niklas Altermark om hur nya klassallianser i Sverige bidrar till att trygga den ekonomiska elitens intressen i en tid där välfärdsstaten skärs ner.

Historikern Petter Sandgren om själva elitbegreppets utveckling och varför många forskare fortfarande drar sig för att använda det.

Statsvetaren Linda Alamaa om kritiken mot den så kallade professions- och managementklassen som lyfts fram som en styrande elit från både höger och vänster.

Samtalet leds av Axel Vikström, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet och en av numrets redaktörer.