LIBERALISM

Liberalismen förändras. Traditionellt värnade liberalismen den enskildes rätt mot staten eller majoriteten. Friheten att uttrycka sina åsikter sågs som demokratins kärna. Såväl i Sverige som i andra liberaldemokratier tycks liberalerna nu lämna dessa grundvärderingar. I Fronesis nr 22–23 tar vi liberalismens radikala arv i försvar – mot samtidens liberaler.

Liberalism i förändring

Liberalismen förändras. Traditionellt värnade liberalismen den enskildes rätt mot staten eller majoriteten. Friheten att uttrycka sina åsikter sågs som demokratins kärna. Folkpartiet liberalernas nya linje innebär snarare att staten ska övervaka sina medborgare, utdela moraliska pekpinnar och definiera kollektivet »svenskarna«. På global nivå urholkar allt fler liberaldemokratiska stater såväl medborgarnas politiska rättigheter som deras integritetsskydd. I Fronesis nr 22–23 tar vi liberalismens radikala arv i försvar – mot samtidens liberaler. Vi söker rötterna till och klarlägger konsekvenserna av liberalernas ideologiska förändring.

Folkpartiets förändring sedan 70-talet granskas. Fram träder en bild av hur internationell solidaritet har ersatts av nationellt egenintresse och hur den personliga integriteten får allt mindre betydelse genom förslag på övervakning och ökad disciplin. I en text av Michel Foucault ses liberalismen som en »styrningskonst« som syftar till att skapa subjekt för ett liberalt samhälle. Utifrån Foucault jämför idéhistorikern Shamal Kaveh dagens folkpartistiska krav på »språktest« med de diskussioner om medborgarskapets gränser som frisinnade liberaler förde runt det förra sekelskiftet.

Sociologen Saskia Sassen diskuterar den »reellt existerande liberalismens« omvandling under senare år i USA och övriga världen. I ett utdrag från hennes nya bok samt i en specialgjord intervju pekar hon på hur makten i de liberaldemokratiska staterna förflyttas från öppna parlamentsdiskussioner till verkställande instanser utan insyn. I kombination med ökad övervakning av medborgarna hotar detta den för liberalismen grundläggande åtskillnaden privat–offentligt. Samhällsteoretikern Wendy Brown talar om nyliberalism och nykonservatism i USA.

Numret handlar även om möjligheterna till en annan liberalism än den som dominerar politiken idag. Utgångspunkten är den liberalism som den amerikanske filosofen John Dewey formulerade under 1900-talets första hälft. I texter av Dewey och den samtida liberala filosofen Richard Rorty introduceras en liberalism som ställer frågor och utvecklar demokratin istället för att bara konservativt bevara den politiska ordningen.

Innehåll i Fronesis nr 22–23 (296 sidor)

 • Magnus Wennerhag och Olav Unsgaard: Liberalism i kris Ladda ner som pdf!
 • Lena Halldenius: Frihet, värdegrund och ideologisk positionering
 • Martin Karlsson: Folkparti i förändring
 • Åsa Persson: Folkpartiet – rättspolitiskt liberalt
 • Jakob Kihlberg: Liberalismen är en naturalism
 • Michel Foucault: Biopolitikens födelse
 • Shamal Kaveh: Medborgarskapets janusansikte
 • Leila Brännström och Hanna Pettersson: »De reellt existerande liberaldemokratierna«
 • Wendy Brown: Nyliberalismen och den liberala demokratins fall
 • Saskia Sassen: Hur makten omfördelades inom den amerikanska staten
 • Intervju med Saskia Sassen: Avnationaliserade stater och globala konstellationer Läs på Eurozine!
 • Pamela Fisher: Abortfrågan i det postkommuniska Tyskland
 • Sofie Tornhill: Universalismens brytpunkter – mellan det lika och det olika
 • Gayatri Chakravorty Spivak: Kom ihåg gränserna: Skillnad, identitet och praktik
 • Judith Squires: Mångfald – jämlikhets- eller företagsstrategi?
 • William Connolly: Liberalism och skillnad
 • Johan Lindgren och Karl Palmås: En pragmatistisk liberalism
 • John Dewey: Liberalismens framtid
 • Noortje Marres: Offentligheten uppstår genom sakfrågor: En ofta glömd nyckelpoäng i Lippmann-Deweydebatten
 • Richard Rorty: Moralisk identitet och privat autonomi: Fallet Foucault
 • Richard Rorty: Habermas, Derrida och filosofins funktioner

Pressröster

”Fronesis är mer bok än tidskrift och temanumret om liberalismen en utmärkt tolkningsnyckel till alliansens Sverige.”
Sverker Lenas, Dagens Nyheter 12 december 2006

”Det intressantaste bidraget är i mitt tycke John Deweys koncentrerade artikel om liberalismens framtid, där han bland annat påminner om hur American Liberty League skapades för att bekämpa Roosevelts politik på 1930-talet och som hyllade ”rätten att arbeta, tjäna och äga egendom”.
Dagens nyliberaler är inte alldeles nya, verkar det. Deweys avslutande påstående är att verklig frihet bara kan uppnås om alla kan ta del av civilisationens kulturella resurser. Därför är den kulturella friheten så central – ett frihetsbegrepp som omfattar enbart företagande och entreprenörskap och inte ser den disciplinering som både kroppsarbetare och intellektuella arbetare utsätts för leder till vad som bara kan beskrivas som en urartad och illusorisk liberalism.
I en inledande kommentar till Dewey skriver Johan Lindgren och Karl Palmås om de svenska liberalerna som alltid utgår från att de har rätt, i motsats till många utländska som inser att de kan ha fel och som därför inte lika lätt faller i fundamentalistfällan. Jag har ofta förundrat mig över just detta: svenska liberalers tvärsäkerhet, de ser sig aldrig som delar av något sammanhang – i motsats till en etablerad överklass som lärt sig att förstå den roll deras förfäder spelat för deras egen position och deras eget tänkande.
Liberalen tror sig alltid vara den förste på alla de platser han gästar. Eller som Harry Schein en gång beskrev samma sak: Liberalerna tror sig kunna förändra världen genom att beskriva den, inte genom att vara delar av den.”
Bengt Göransson, Helsingborgs Dagblad kultur 6 oktober 2006

”Värst för folkpartiet är förstås flirten med högerpopulismen. Det finns ingen svensk kultur som vi måste anpassa oss till. Var och en bestämmer själv hur mycket han vill anpassa sig. Det är liberalism. Det räcker med att följa lagarna och respektera demokratiska beslut. Svensk kultur är den kultur som finns i Sverige. Rinkeby är lika svenskt som Sjöbo. Nationalism är ingen liberal idé. Det är inte lag- och ordningtänkande i stat och skola heller. Så ingen ska tro att jag avråder från läsning av detta genomarbetade nummer av Fronesis. Tvärtom. Slår man denna lunta i huvudet på folkpartiledningen, är det i deras huvuden det ljuder tomt.”
Lars Westerberg, Sveriges Radios OBS 19 oktober 2006

Redaktion

Leila Brännström, Sara Edenheim, Henrik Gundenäs, Petra Hall, Shamal Kaveh, Jakob Kihlberg, Johan Lindgren, Michael Marosan, Tormod Otter, Karl Palmås, Hanna Pettersson, Sofie Tornhill, Olav Unsgaard och Magnus Wennerhag.