MARX EKONOMIKRITIK

Under 1970-talet fanns en levande svensk utgivning av böcker som på olika sätt anknöt till Karl Marx huvudverk Kapitalet. Ett kvartssekel senare ser situationen annorlunda ut, trots att nyläsningarna av Marx fått ett ordentligt uppsving internationellt: de kommunistiska diktaturernas fall har gynnat en öppnare och mer förutsättningslös debatt om Marx skrifter. I Fronesis nr 28 riktas uppmärksamheten mot Marx ekonomikritik. Vi introducerar en spännande aktuell forskning i övertygelsen om att Marx ekonomikritik alltid kommer att vara aktuell i en diskussion om globalisering, klasspolarisering och kapitalismens exploatering.

En levande internationell debatt

Den internationella Marxforskningen är delvis ett resultat av att flera tidigare opublicerade manuskript har publicerats. Ett exempel är det så kallade Bearbetningsmanuskriptet, som Marx skrev vid årsskiftet 1871/72, där den senare så uppmärksammade teorin om varans fetischkaraktär utarbetas. Delar av detta arbetsmaterial presenteras nu för första gången på svenska.

Ekonomerna Andrew Kliman och Alan Freeman – från skolbildningen TSSI (Temporal Single System Interpretation) – angriper den inom ekonomkåren förgivettagna uppfattningen att Marx värdeteori har bevisats vara logiskt inkonsekvent. Författarna menar i stället att det i dag är möjligt att lyfta fram Marx som den mest radikala ekonomiska kritikern av kapitalismen. Matematikern och statsvetaren Michael Heinrich samt filosofen Chris Arthur – som bägge representerar den tradition som ofta benämns värdeformanalys – påtalar ekonomikritikens hegelianska influenser. Marx teorier innebär ett (ofullbordat) brott med den politiska ekonomins grundläggande kategorier, vilket samtidigt gör ekonomikritiken till ett viktigt redskap för att analysera dagens globala ekonomi.

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman skriver om förhållandet mellan Marx och hans kollega Friedrich Engels och menar att skillnaderna dem emellan är större än vi kanske trott. Liedman reser frågan om vi i själva verket inte har att skilja mellan en ”marxism” och en ”engelsism”. Engels betydelse för hur Marx arbeten kommit att tolkas behandlas också av filosofen och ekonomen Rolf Hecker (en av redaktörerna för den tyska utgåvan av Marx och Engels samlade verk).

I Fronesis nummer 28 medverkar även ekonomhistorikern Daniel Ankarloo och sociologen Anders Ramsay med utförliga introduktioner till texterna.

Innehåll i Fronesis nr 28 (195 sidor)

 • Redaktionen: Läs Kapitalet – igen Ladda ner som PDF
 • Karl Marx: Varans fetischkaraktär och dess hemlighet
 • Daniel Ankarloo: Ett kvartssekel utan Marx kritik av den politiska ekonomin
 • Andrew Kliman: Att återerövra Kapitalet
 • Alan Freeman: Jämviktsmarxismens psykopatologi
 • Anders Ramsay: Marx? Vilken Marx? Ladda ner som PDF – Läs texten på Eurozine
 • Michael Heinrich: Monetär värdeteori – pengar och kris hos Marx
 • Sven-Eric Liedman: Engelsismen Ladda ner som PDF
 • Daniel Ankarloo: Tom form och total negativitet
 • Rolf Hecker: Enkel varuproduktion
 • Christopher J. Arthur: Värde, arbete och negativitet

Pressröster

””Das Kapital” är slutsåld, rapporterade Karl Dietz förlag i november. Redan i oktober ägnade franska Magazine littéraire en trettiosidig temasektion åt Karl Marx och hans aktualitet. Den svenska tidskriften Fronesis var ute än tidigare med ett stort nummer i ett ämne som några år tidigare hade fört tanken till dinosaurier: teoretisk marxistisk ekonomi.
Nu går knappast en dag utan att en ny tidning eller tidskrift fördjupar sig i marxismens återkomst.”
Stefan Jonsson i Dagens Nyheter 19 december 2008

”När Malmöbaserade tidskriften Fronesis ägnar sitt nya nummer åt Marx ekonomikritik är det en motvindspust i samhällsdebatten. Med texter av bland andra Marx själv, Daniel Ankarloo, Anders Ramsay och Sven-Eric Liedman tolkas och undersöks Kapitalet på nytt.”
Östen Rosvall i Sydsvenskan 22 augusti 2008

”Lägligt nog tar tidskriften Fronesis upp Marx ekonomikritik i sitt senaste nummer. I en rad olika texter vänder och vrider man på frågan. Anders Ramsay konstaterar att mycket av dagens motstånd mot kapitalismen inskränker sig till en kritik mot ”kasinokapitalismen’, det vill säga mot den parasitära spekulationen.
Men en alternativ tolkning är att se kapitalismen som en enhet av produktion och cirkulation där spekulationen utgör ett smörjmedel. Med ett sådant synsätt träffar kritiken hela systemet. […] Tidskriften reser onekligen en dagsaktuell fråga. Snacka om att ligga i tiden.”
Mats Wingborg i LO-tidningen 3 oktober 2008

”Selv om noen av tekstene kan virke tungt tilgjengelige eller nerdete, er dette et bidrag til en mulig vitalisering av venstresidens forståelse av det kapitalistiske systemet. Og da kommer man ikke utenom Marx. Eller som redaksjonen slår fast i sin innledning: ”Vänstern har inte råd att sluta läsa Kapitalet”. Den burde i hvert fall ta en titt på Fronesis.”
Ali Esbati i Klassekampen den 18 oktober 2008

”Här i Sverige kom den utmärkta tidskriften Fronesis ut med ett nummer om ”Marx ekonomikritik’ just när finanskrisen briserade, en händelse som ser ut som en tanke. För alla som har trott att den marxistiska ekonomin var ”vederlagd’ är det nödvändig läsning. Tjugofem år utan Marx, skriver redaktören Daniel Ankarloo, har gjort vänstern politiskt impotent.”
Dan Jönsson i Dagens Nyheter den 13 november 2008

Redaktion

Daniel Ankarloo, Henrik Gundenäs, Klas Gustavsson, Anders Hylmö, Johan Lindgren, Linnea Nilsson, Anders Ramsay och Johan Söderberg.

Om omslagsbilden

Bilden på omslaget till Fronesis nr 28 kommer från serien ”This godless communism”, tecknad av Reed Crandall, som gick som följetong i den katolska serietidningen Treasure chest i början av 1960-talet. För att läsa hela det avsnitt varifrån bilden är hämtad, se här.

Innehåll i Fronesis nummer 28

 • Daniel Ankarloo, Henrik Gundenäs, Klas Gustavsson, Anders Hylmö, Johan Lindgren, Linnea Nilsson, Anders Ramsay, Johan Söderberg: Läs kapitalet – igen
 • Karl Marx: Varans fetischkaraktär och dess hemlighet
 • Daniel Ankarloo: Ett kvartssekel utan Marx kritik av den politiska ekonomin
 • Andrew Kliman: Att återerövra kapitalet
 • Alan Freeman: Jämviktsmarxismens psykopatologi
 • Anders Ramsay: Marx? Vilken Marx?
 • Michael Heinrich: Monetär värdeteori – pengar och kris hos Marx
 • Sven-Eric Liedman: Engelsismen
 • Daniel Ankarloo: Tom form och total negativitet
 • Rolf Hecker: Enkel varuproduktion
 • Christopher J. Arthur: Värde, arbete och negativitet