PSYKET

I Fronesis nr 44–45 granskar vi psyket närmare. Hur ser förhållandet ut mellan psykologi och kapitalism? Hur kommer det sig att motstånd mot ojämlikhet och underordning oftast uteblir? Vilken roll kan psykoanalysen spela för kritisk samhällsteori och emancipatoriska rörelser?

Psykoanalysens relevans
Vi påminns ständigt om att vi kan bli bättre versioner av oss själva. Vi kan anlita en coach, gå i terapi, läsa självhjälpslitteratur eller skriva in oss på en kurs i mindfulness. Och trots att psyket står i centrum för denna strävan tycks psykoanalysen, vars specialitet varit att borra sig ner till psykets djupare regioner, vara förpassad till marginalen.

Psykoanalysen har varit ständigt kontroversiell, från Freuds tid till våra dagar. Dess djupdykningar till våra omedvetna regioner har avfärdats som spekulativa, ovetenskapliga och konservativa. Men psykoanalysen har också utgjort utgångspunkten för utopiska visioner och radikala frigörelseprojekt – en tendens som vår tid tycks göra sitt bästa för att tränga bort.

I Fronesis nr 44–45 närmar vi oss psyket från två håll. Dels frågar vi oss hur psykologin förhållit sig till psykets disposition under kapitalismens olika faser. Dels undersöker vi psykoanalysen som inspirationskälla för kritisk samhällsteori och emancipatoriska rörelser.

Innehåll i Fronesis nr 44–45 (232 sidor)

 • Anders Hylmö, Sofie Tornhill och Per-Anders Svärd: Psyke, samhälle och kritisk teori Ladda ner som PDF
 • Lene Auestad, Iréne Matthis och Diana Mulinari: Vad ska vi med psykoanalysen till?
 • Freudcirkeln: Freuds gränsbegrepp
 • Emma Engdahl: Kapitalismens anda och det moderna identitetsskapandet. Introduktion till Zaretsky och Illouz Ladda ner som PDF
 • Eli Zaretsky: Psykoanalysen och kapitalismens anda
 • Eva Illouz: Lidande, emotionella fält och emotionellt kapital
 • Emma Engdahl: Kärlek i det västerländska samhället
 • Anders Hylmö och Sofie Tornhill: Intersubjektivitet, erkännande och rationalitetens gränser
 • Jessica Benjamin: Herre och slav
 • Axel Honneth: Negativitetens verk
 • Helena Tinnerholm Ljungberg och Per-Anders Svärd: Njutning och dödsdrift
 • Yannis Stavrakakis: Den nationella njutningen – en framgångssaga?
 • Lee Edelman: För alltid efteråt
 • Illustrationer av Emma Rendel

Presskommentarer

”Medan mattrender, modenormer och inredningsstilar kommer och går, kan man säga att medelklassens känsloliv består. Så har också, som påpekas i inledningskapitlet, 1900-talet ibland beskrivits som psykologins århundrade. Det vore för tidigt att säga att det nya seklet skulle ha frigjort sig från det gamla vad gäller upptagenheten av det individuella psyket.
Fronesis zoomar både ut och in psykbegreppen och temanumret är som helhet oerhört intressant. Som läsare pendlar man mellan att söka spegling i texter om till exempel kärlekens utformning, vidare till studier av det (obehagligt) nära sambandet mellan psykoanalysens och kapitalismens framväxt.”
Malin Ullgren, Dagens Nyheter 20 december 2013

Redaktörer: Anders Hylmö, Per-Anders Svärd och Sofie Tornhill.