SOCIALDEMOKRATI

Var den tredje vägens politik blott en »nyliberalism med mänskligt ansikte«, eller tvärtom ett framgångsrikt försvar av den socialdemokratiska modellen i en tid av tilltagande ekonomisk globalisering? Vad kan det socialdemokratiska idéarvet säga om vår tids ökade ojämlikhet? Är socialdemokratin i dag bara en angelägenhet för Västeuropa? I Fronesis nr 32–33 diskuteras socialdemokratin, som politisk idéströmning och ekonomisk-politisk modell.

Den sociala demokratin efter tredje vägen

I dagens Europa befinner sig få socialdemokratiska partier i regeringsställning. Den »tredje vägens« politik, förknippad med Tony Blair och New Labour, tycks ha förlorat sin lyskraft. Ett drygt årtionde efter Blairs valseger 1997 är det få som söker en socialdemokratisk förnyelse genom att röra sig ännu mer mot mitten.

Men i finanskrisens spår har efterfrågan på socialdemokratisk politik blivit allt större. För att kunna vinna regeringsmakten tvingas borgerliga partier överge den nyliberala systemskiftesretoriken till förmån för ett åtminstone retoriskt försvar för socialdemokratiska välfärdslösningar. Och i många socialdemokratiska partier förs en självrannsakande debatt i sökandet efter en politik som både kan hantera globaliseringens utmaningar och stärka välfärden, sysselsättningen och den sociala sammanhållningen.

I Fronesis nr 32–33 diskuteras de senaste decenniernas förändringar av socialdemokratin, både som politisk idéströmning och som ekonomisk-politisk modell. Innebar den tredje vägen bara en »nyliberalism med mänskligt ansikte«, eller lyckades man tvärtom värna den socialdemokratiska modellen i en tid av tilltagande ekonomisk globalisering? Vilken betydelse har det socialdemokratiska idéarvet för vår tids ökade ojämlikhet, och är socialdemokratin i dag bara en angelägenhet för Västeuropa?

Vi publicerar Labour-parlamentarikern Jon Cruddas och SPD-partisekreteraren Andrea Nahles upprop för en ny socialdemokratisk politik, författat tio år efter Tony Blairs och Gerhards Schröders manifest för den tredje vägen. Den brittiske statsvetaren David Held skisserar en global socialdemokratisk modell som kan stärka regleringen av den globala finansmarknaden och öka det folkliga inflytandet över de allt mäktigare internationella institutionerna. Den brasiliansk-amerikanske rättsvetaren Roberto Mangabeira Unger – som även varit minister i Brasiliens president Lulas socialdemokratiska regering – diskuterar socialdemokratins möjligheter i ett samhälle som allt mindre präglas av industrisamhällets sociala strukturer och alltmer av tjänsteekonomins nya krav.

Statsvetaren Magnus Ryner synar finanskrisens förhållande till den tredje vägens politik som sedan 1990-talet förts av europeiska socialdemokratiska partier. Utifrån exemplet New Labour diskuterar de franska statsvetarna Florence Faucher-King och Patrick Le Galès hur en rad nya politiska styrinstrument för den offentliga sektorn – ofta paketerade som new public management – har skapat ett »utvärderingssamhälle« som både undergräver yrkesetiken och omstöper medborgarna till konsumenter.

De nordamerikanska forskarna Richard Sandbrook, Marc Edelman, Patrick Heller och Judith Teichman diskuterar huruvida den ekonomiska globaliseringen möjliggör en socialdemokratisk politik i Latinamerika, Afrika och Asien. Sociologen Adrienne Sörbom analyserar hur lokalt aktiva socialdemokratiska politiker och fackföreningsföreträdare i Sverige söker strategier för att motverka globaliseringens lokala effekter.

Innehåll i Fronesis nr 32–33 (303 sidor)

 • Magnus Wennerhag: Den sociala demokratin efter nyliberalismen Ladda ner som pdf!
 • Magnus Wennerhag och Klas Gustavsson: Solidaritet och gemenskap under nya förutsättningar
 • Sheri Berman: Vad är socialdemokrati? Att återupptäcka en ideologi för vår tid
 • Sten O. Karlsson: Om folkhemsmytens återkomst och socialdemokratins självbild
 • Örjan Nyström: Mellan prestationsbaserad rättvisa och behovsbaserad solidaritet: Ett bidrag till en socialdemokratisk moralfilosofi
 • Erik Bengtsson och Örjan Nyström: Konvergens eller divergens? Kapitalismens blandningar och reformismens handlingsutrymme
 • Magnus Ryner: Tredje vägen inför verkligheten: Finanskrisen och socialdemokratin i Europa Läs på Eurozine!
 • Jenny Andersson: En nyliberalism med ett mänskligt ansikte – eller socialdemokratins omänskliga hjärta?
 • Jonas Pontusson: Socialdemokratin, marknadsekonomin och solidariteten: De nordiska länderna i jämförande perspektiv
 • Florence Faucher-King och Patrick Le Galès: New Labour och skapandet av utvärderingssamhället
 • Ingemar Lindberg: Senkapitalismens socialdemokrati
 • Jon Cruddas och Andrea Nahles: Att bygga det goda samhället: Den demokratiska vänsterns projekt
 • Carl Tham: Bortom tredje vägen
 • Roberto Mangabeira Unger: Europa: Socialdemokratin återuppfinner sig själv
 • David Held: Global socialdemokrati
 • Samir Amin: Att övervinna kapitalismens kris eller att övervinna en kapitalism i kris?
 • Fredrik Jansson: Internationalen åt alla lycka bär?
 • Richard Sandbrook, Marc Edelman, Patrick Heller och Judith Teichman: Kan socialdemokratin överleva i det globala syd?
 • Marco Aurélio Garcia: Sydamerikas nya regeringar: från öde till handling
 • Adrienne Sörbom: Dubbla budskap och enkel solidaritet

Presskommentarer

”Tidskriften Fronesis nya nummer handlar om socialdemokratin efter nyliberalismen. Ekonomihistorikern Jenny Anderssons artikel är kanske den mest intressanta, hon reder ut myten om socialdemokratins romans med det nyliberala. […] Och avsnittet om hur socialdemokratiska rörelser runt om i världen i praktiken hanterar globaliseringen är högintressant. Det är det senare perspektivet som är unikt för Fronesis. Socialdemokratin som något större än ett politiskt parti. Socialdemokratin som något bortom de skandinaviska länderna. […] Fronesis visar hur väl den behövs i den svenska debatten.”
Katrine Kielos, Aftonbladet kultur 24 maj 2010

”Senaste numret av tidskriften Fronesis har temat ‘socialdemokrati’ och kan rekommenderas till var och en som vill gå bortom paroller och partistrategier och återvända till politiken som en pågående diskussion om hur samhället ska utformas – en fejd som lika mycket pågår inom partierna som mellan blocken. […] Allra bäst är två svenska forskare som kan anlägga ett internationellt perspektiv: Jenny Andersson definierar på vilket sätt socialdemokratin förlorat sin själ och Jonas Pontusson reder ut hur viktig, komplicerad och trots allt framgångsrik den solidariska lönepolitiken varit i de nordiska länderna.”
John Swedenmark i LO-tidningen nr 19 den 4 juni 2010

”Vart går socialdemokratin? […] För inte så länge sedan var svaret självklart – rask marsch åt höger. […] Den fråga som bland annat ställs i Fronesis nya, minst sagt fullmatade nummer – över 300 sidor (!) – är om socialdemokratins nyorientering i själva verket bara innebar en nyliberalism med mänskligt anlete och om det nu, med den ekonomiska krisen grinande i ansiktet, är dags för en återgång till en mera traditionell välfärdspolitik. Läs och begrunda!”
Hans Falk, Arbetaren Zenit 20/2010

”Årets hittills mest ambitiösa tidskriftssatsning står Fronesis för. Nya dubbelnumret (32-33) är en 300 sidor tung, teoretisk och tankeväckande genomtröskning på temat socialdemokrati.
Här ryms såväl historieskrivning som begreppsanalys och framåtpekande förslag, inhemsk inventering såväl som utländska utblickar. Särskilt intressanta är Sten O. Karlssons text om den svenska socialdemokratins framväxt som ett kommunitaristiskt tankekollektiv, där marxismens inflytande tydligt tonas ner, samt Jenny Anderssons kritiska granskning av tredje vägens politik.”
Peter Viktorsson, Kristianstadsbladet 17 juni 2010

”Tidskriften Fronesis vårnummer på temat ”Socialdemokrati” – med en snigel på omslaget – samlar upp flera utländska och svenska röster som är invecklade i samtalet. Trehundra sidor levande läsning.
Ett av de viktigaste bidragen är det manifest Jon Cruddas och Andrea Nahles publicerade förra året, och som nu finns på svenska i Fronesis. Båda anses tillhöra socialdemokraternas radikala falanger: Cruddas som parlamentariker i London och Nahles som ny partisekreterare i SPD. Med sin sammanjämkning av individuell autonomi, ekonomisk pluralism och förnyat intresse för offentligt ägande pekar de på en frihetlig socialdemokrati. De frammanar en modern och lockande radikalism. Det borde vara självklar utgångspunkt för diskussionen i Sverige – oavsett valresultat.”
Per Wirtén, Dagens Arena 30 augusti 2010

”Forskaren Sten O. Karlsson lyfter i Fronesis fram socialdemokratins många ideologiska rötter: kommunitarism, tysk katedersocialism, engelsk fabianism och progressivt tankegods från USA. Det fanns också en mångsidighet och fantasirikedom i socialdemokratins användning av olika politiska verktyg: den reformistiska inriktningen, keynesianismen, en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett regelverk med institutioner som möjliggjorde en effektiv styrning av kapitalismen. Trots kritiken mot kapitalismen så varken ville eller kunde socialdemokratin avskaffa den. Istället var socialdemokratins historiska bragd att hjälpa människor att anpassa sig till kapitalismen och att anpassa kapitalismen till människorna, konstaterar den kända amerikanska statsvetaren Sheri Berman i Fronesis.”
Christer Persson, Tiden nr 4 2010

Redaktör: Magnus Wennerhag.
Redaktion: Jenny Andersson, Erik Bengtsson, Hanna Finmo, Fredrik Jansson, David Lindberg, Ingemar Lindberg, Örjan Nyström, Anett Schenk, Karl Palmås, Lisa Pelling, Adrienne Sörbom och Sofie Tornhill.

Innehåll i Fronesis nummer 32–33

 • Magnus Wennerhag: Den sociala demokratin efter nyliberalismen