Prenumerera

Teckna en prenumeration på Fronesis och få en bok till specialpris.

Beställ direkt från vår distributör Nätverkstan via detta beställningsformulär!

En prenumeration på Fronesis (6 nummer, i form av 3 volymer) kostar 330 kr. Bor du utanför Sverige kostar en prenumeration 490 kr. När du beställer kan du välja till en av följande böcker:

Världens jämlikaste land? av Erik Bengtsson. Boken är utgiven av Arkiv förlag och handlar om hur Sverige under 1800-talet var ett av Europas mest ojämlika länder och hur 1900-talets jämlikhet skapades av en bred koalition av folkrörelser i opposition mot ojämlikhetens konservativa försvarare. Just nu kan du få boken för 70 kronor om du tecknar en prenumeration (ord pris ca 220 kr). Läs mer om boken här.


Renovräkt! Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden
 av Dominika V. Polanska, Sarah Liz Degerhammar och Åse Richard och Ruhani. Boken är utgiven av Verbal förlag och kartlägger 18 maktmedel som fastighetsägare använder för att driva igenom sin vilja samt presenterar strategier som boende använt för att göra motstånd. Just nu kan du få boken för 70 kronor om du tecknar en prenumeration (ord pris ca 100 kr). Läs mer om boken här.

Notera att frakt tillkommer vid beställning av bok i samband med tecknande av prenumeration, dock ej för själva prenumerationen. Du kan enbart utnyttja bokerbjudandet om du bor i Sverige.

När du gör beställningen kan du betala direkt med kort eller få en faktura, antingen digitalt eller hemsänt på papper via post. När du beställer kan du också ange om du vill att din prenumeration ska börja med innevarande eller kommande nummer.

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med vår distributör Nätverkstans policy. Läs mer här.


Köp lösnummer

Vi hoppas att du vill bidra till att göra Fronesis till en bestående röst i den svenska idédebatten.
Beställ lösnummer med formuläret nedan. Observera att leveranstiden kan vara upp till 14 dagar. Vid önskemål om snabbare leverans, kontakta oss på adress info[at]fronesis.nu eller telefon 040-232001.

Observera att endast de nummer som fortfarande finns i lager listas. Vid beställning av lösnummer tillkommer kostnad för porto. Vill du köpa flera ex. av samma nummer eller beställa massor av nummer samtidigt går det fint att mejla oss på info[at]fronesis.nu

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med vår distributör Nätverkstans policy. Läs mer här.

Köp lösnummer

  • Flera Nummer kan väljas samtidigt...
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.


Köp våra böcker

Köp de böcker som givits ut av Fronesis och Bokförlaget Atlas.

Mouffe-boken omslag (för hemsidan)Agonistik är skriven av den politiska filosofen Chantal Mouffe. Vad är radikal politik? Är ”demokrati” och ”västvärlden” liktydiga begrepp? Hur kan vi verka för en multipolär värld präglad av kulturell och politisk pluralism? I boken utvecklar Chantal Mouffe sin agonistiska demokratimodell genom att undersöka internationella relationer, politiska strategier, politisk konst och frågan om Europas framtid. Hon utgår ifrån att politiska konflikter är oundvikliga, men att de inte måste bli ”antagonistiska”, en kamp mellan fiender, utan bör förbli ”agonistiska”, en kamp mellan meningsmotståndare.

Bayat-boken omslag (för hemsidan)Vardagslivets politik är skriven av sociologen och Mellanösternforskaren Asef Bayat. I boken undersöks förutsättningarna och formerna för social och politisk aktivism i Mellanöstern, framför allt i Iran och Egypten. Bayat visar hur förändring kommit till stånd genom vanliga människors vardagliga strävan efter ett bättre liv. I fokus ligger de urbana fattigas kamp för att omförhandla fördelningen av materiella tillgångar, de iranska kvinnornas strategier för att bekämpa det statssanktionerade könsförtrycket och gatornas och torgens betydelse för möjligheten att bedriva politiskt motstånd. Vårt specialpris är 150 kr plus frakt (ord pris ca 240 kr).

Fraser-boken omslag (för hemsidan)Rättvisans mått är skriven av den politiska filosofen Nancy Fraser. Hur bör vi uppfatta rättvisa, och vilka rättvisemått bör vi använda när vi ställs inför motstridiga rättvisekrav? Och vilka nya orättvisor uppstår i spåren av en försvagad nationalstat? I boken omformulerar Nancy Fraser sin ursprungliga rättviseteori om omfördelning och erkännande. Ny är den tredje dimensionen – den politiska – som berör representation. Rättvisa i denna sfär handlar om möjligheterna till jämlikt deltagande i det offentliga livet. Vårt specialpris är 150 kr plus frakt (ord pris ca 240 kr).

Harvey-boken omslag (för hemsidan)Ojämlikhetens nya geografi är skriven av kulturgeografen David Harvey. Vem har rätt till staden i en tid präglad av ökad ojämlikhet, gentrifiering och konkurrens städer emellan? Hur har nyliberalismen berett rum för kapitalismen genom att frånta människor deras platser och rättigheter? Vilka är förutsättningarna för samhällsförändring? I boken analyseras den globala kapitalismens nya rumslighet och den ojämlikhet som den skapar. Boken innehåller några av Harveys mest betydande texter och teorier. Här finns både nyskrivet och äldre material från ett författarskap som under fyra årtionden gett oss viktiga inblickar i kapitalismens rumsliga dimension. Vårt specialpris är 150 kr plus frakt (ord pris ca 240 kr).

Brown-boken omslag (för hemsidan)Att vinna framtiden åter är skriven av statsvetaren Wendy Brown. Har dagens feministiska och vänsterprogressiva rörelser förlorat förmågan att föreställa sig en framtid bortom kapitalismens och könets principer? Hur kan radikala politiska projekt göra motstånd mot de maktstrukturer som de samtidigt är en del av? Utifrån vilka positioner kan kollektiva visioner formuleras? I Att vinna framtiden åter diskuterar Wendy Brown politiska former bortom den melankoli och brist på revolutionära horisonter som har kommit över såväl feminismen som vänstern i stort. Vårt specialpris är 170 kr plus frakt (ord pris ca 240 kr).

Notera att frakt tillkommer vid beställning av bok.

Gör din beställning i fälten nedan. Beställer du här på vår hemsida skickar vi en faktura till dig. (Om du vill ha fler än en titel, skriv detta i fältet ”Ev. meddelande till Fronesis”.)

Köp våra böcker

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.


Våra återförsäljare

Fronesis säljs även rakt över disk hos ett antal återförsäljare. Nedan hittar du dem som just nu har Fronesis i sitt ordinarie utbud.

Göteborg
Bokkafé Vulgo, Nordhemsgatan 49
Spättans antikvariat, Andra Långgatan 49 Syndikalistiskt Forum, Övre Husargatan 27

Jönköping
Bokcafét i Jönköping, Svavelsticksgränd 7

Karlshamn
Antikvariat Bode Carlshamn, Ronnebygatan 15

Karlstad
Karlstad Bokcafé, Norra Klaragatan 9

Malmö
Amalthea bokkafé, Kristianstadsgatan 41
Malmö konsthall, St Johannesgatan 7
Tidskriftsbutiken Malmö, Södra förstadsgatan 18

Stockholm
Aspuddens bokhandel, Hägerstensvägen 130
Handel & Vandel, Östgötagatan 33
Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4
Hållplatsens T&T AB, Folkungagatan 112
Söderbokhandeln, Götgatan 37

Sundsvall
Sundsvalls Tobaksaffär, Storgatan 20b

Sunne
Direkten Sunne, Järnvägsgatan 17

Uppsala
Antikvariat Röda rummet, Dragarbrunnsgatan 56 och 58
Drottninggatans bokhandel, Drottninggatan 7
Studentbokhandeln, Sysslomansgatan 7

Östra Ämtervik
A.L Museum of E&U, Smedsby 108

Övriga återförsäljare
Fronesis finns även att köpa på välsorterade pressbyråer och presstopbutiker i Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Nacka, Norrköping, Stockholm, Stockholm-Arlanda, Sundsvall, Uppsala och Växjö.