Startsida

Klass

Återigen har klass blivit en fråga i samhällsdebatten. Men ofta begränsas diskussionen till att handla om klassidentitet och inkomstojämlikheter. I Fronesis nr 40-41 introduceras en rad centrala samtida klassteoretiker, samtidigt som vi granskar de klassmässiga realiteterna bakom vår tids diskussioner om utanförskap, klassresor, medelklass och prekariat.

Texter av:
Beverley Skeggs, Pierre Bourdieu, Rosemary Crompton, Erik Olin Wright, Loïc Wacquant, Guy Standing, Étienne Balibar, Lena Sohl, Irene Molina, Mattias Bengtsson m.fl.
Läs mer här