Teckna prenumeration och få Nancy Frasers bok utan extra kostnad

Apropå den amerikanska politiska filosofen Nancy Frasers föreläsning i Stockholm den 7 oktober – läs mer här! – erbjuder vi dig som tecknar en prenumeration på Fronesis hennes bok Rättvisans mått utan extra kostnad. Erbjudandet är tidsbegränsat och gäller till den 15 oktober.

Rättvisans mått är utgiven av Fronesis och Bokförlaget Atlas och i boken diskuterar Fraser hur vi bör uppfatta rättvisa, och vilka rättvisemått bör vi använda när vi ställs inför motstridiga rättvisekrav. Vilka nya orättvisor uppstår i spåren av en försvagad nationalstat? I boken omformulerar Nancy Fraser sin ursprungliga rättviseteori om omfördelning och erkännande. Ny är den tredje dimensionen – den politiska – som berör representation. Rättvisa i denna sfär handlar om möjligheterna till jämlikt deltagande i det offentliga livet. Bokens ordinarie pris är ca 240 kr.

Prenumerationen omfattar sex nummer och gäller från och med det nyligen utgivna numret 62–63, som har tema byråkrati.