Solidaritet: Valåret 2018 – Fronesis bjuder in till samtal

Tid och plats: 19 april, kl 17-18.30 på ABF, lilla salen, Spånehusvägen 47, Malmö.

När nyliberalismens svar på alla politiska problem är ”mer konkurrens!” vill vi bjuda in till ett samtal om vänsterns svar borde vara ”mer solidaritet!”. Men vad betyder solidaritet idag? I vilken utsträckning kan det hjälpa oss att förstå samtidens problem, och hur vi bör lösa dem?

Utifrån Fronesis senaste nummer bjuder vi in Olle Sahlström som medverkat med texten ”Åsa Romsons tårar” och som kommer att diskutera solidaritet och asylpolitik utifrån såväl ur ett arbetarrörelseperspektiv som ur ett kristet perspektiv: om mobilisering, aktivism och fackföreningsrörelsens behov av omvandling.

Olle Sahlström är författare och var tidigare ombudsman på LO. Under senare år har han arbetat som volontär på en flyktingförläggning. Sahström var även initiativtagare till Katarinauppropet.

Samtalet är det första av fler på tema solidaritet. Modererar gör Linda Nyberg.

Läs mer om numret här: http://fronesis.nu/nummer/solidaritet/