EUROPA

Fronesis nr 13 handlar om Europa. Vi vill fördjupa diskussionen vad gäller demokrati, medborgarskap och sociala rörelser i Europa. Det handlar om skapandet av en ny politisk och ekonomisk ordning, om högerextremism och om Europa sett utifrån – med arabvärldens och Östeuropas ögon

En fördjupad Europadiskussion

Fronesis nummer 13 handlar om Europa. Aktuellare än någonsin med en ny konstitution för Europeiska unionen på dagordningen. Europa är i dag en öppen fråga. EU är under omkonstruktion, såväl institutionen som i folks medvetande. Fronesis Europanummer handlar om gränser och identiteter i skapandet av en ny politisk och ekonomisk ordning. Det handlar om demokrati och bristen därav, om högerextremism och om Europa sett utifrån – med arabvärldens och Östeuropas ögon.

Numret vill fördjupa diskussionen om Europas framtida roll. Det handlar till exempel om sociala rörelser och fackföreningar som aktörer på en europeisk nivå – om ”sans papiers” kamper mot ”Fort Europa”, om hur den globala rättviserörelsen bör förhålla sig till frågan om ett europeiskt medborgarskap,

Wolfgang Streeck skriver om staten, näringslivet och fackets nya nationella samförstånd, ett allians mellan arbete och kapital som tycks växa fram under trycket av en internationaliserad ekonomi och dess konsekvenser. Petya Kabakchieva behandlar föreställningen om Europeiska unionen såsom nationalstat, och gör detta utifrån Bulgariens längtan efter ett nytt centrum. Samir Amin och Ali El Kenz skriver om Europas roll utifrån arabvärldens synpunkt, om Europa som motkraft till USAs hegemoniska roll i världspolitiken. Skapandet av en europeisk identitet och det problematiska i föreställningen om ”enhet i mångfalden” är något som Gerard Delanty dissekerar, en diskussion som Anders Hellström kopplar till ”högerpopulismens” framväxt och dess utgångspunkter. Guiseppe Caccia såväl som Anna Simone behandlar frågan om globalt medborgarskap och de nya sociala rörelsernas strategier, om Europa som kampens rum. Samt mycket mera.

Innehåll i Fronesis nr 13 (148 sidor)

 • Camilla A Lundberg: Striden om Europa Ladda ner som pdf!
 • Anna Simone: Att bli sans papiers
 • Wolfgang Streeck: Internationaliseringen av den europeiska arbetsmarknaden:problem och framtidsutsikter
 • Petter Larsson: Konkurrens till döds
 • Samir Amin och Ali El Kenz: Internationellt görande och låtande i området kring Medelhavet och Persiska viken
 • Petya Kabakchieva: Att föreställa sig Europeiska unionen som ”nationalstat” Läs på Eurozine!
 • Gerard Delanty: Europa och idén om ”enhet i mångfalden”
 • Olle Josephson: Språket och makten
 • Anders Hellström: Konsensuseliten och den högerextrema populismen – ett ömsesidigt beroendeförhållande?
 • Rörelsernas Europa
 • Guiseppe Caccia: ”Världsmedborgarnas Europa”. Den politiska konstruktionen av Europa som de nya sociala rörelsernas rum

Pressröster

”Tidskriften Fronesis bidrag till idédebatten om Europa kretsar runt sociokulturella och politiska självbilder och diskurser, nationalstatens framtid och världsborgerliga utopier. På sedvanligt hög nivå presenteras texter som förkastar teknokraternas EU men letar efter en modell för medborgarnas Europa. Att den Union som förvaltar kapitalismens krav på liberalisering, Schengen-Europa, EU med sin brist på demokratisk legitimitet inte är lämplig som identifikationsstiftande modell torde alla vara överens om. Debatten om Europas framtid och roll behövs. Det handlar om förhållandet mellan kulturell, historisk och politisk särprägel och institutionaliserad enhet. Fronesis stimulerar läsaren att delta i den. Det är framför allt spännande hur gängse argument plockas isär med ovana vinklingar. Wolfgang Streeck varnar i en artikel om internationaliseringen av arbetsmarknaden för den sortens nationell samförståndsanda som låter staten, arbetsgivarna och facket att samarbeta: i nationens intresse, som det allt oftare heter, blir intressekonflikter osynliggjorda och tumskruven dras åt.
Anders Hellströms artikel om högerpopulismen och konsensuseliten beskriver hur dessa två är beroende av varandra i sin retorik. På det sättet behöver ingen prata om rasism – vilket ligger i båda gruppers intresse. Giuseppe Caccia tar itu med vänsterns fastklamrande vid nationalstatens suveränitet som han kallar reaktionär, i betydelsen reaktiv och defensiv. I stället efterlyser har en konstruktiv idé om en tredje väg i motsättning
till både en superstat som en kopia av territorialstaten och högerpartiernas fosterländska oaser. Ett öppet Europa med handlingsutrymme för de globala rörelserna, med verklig pluralism och en politisk roll som har förmåga att utmana USAs herravälde är visst en utopi. Men alternativet är nattsvart dystopi.”
Stockholms Fria Tidning, 25 oktober 2003

Redaktion

Klas Gustavsson, Kerstin Jacobsson, Julia Janiec, Camilla A Lundberg, Lisa Pelling, Olav Unsgaard och Magnus Wennerhag.

Innehåll i Fronesis nummer 13

 • Camilla A. Lundberg: Striden om Europa
 • Anna Simone: Att bli sans papiers
 • Wolfgang Streeck: Internationaliseringen av den europeiska arbetsmarknaden: problem och framtidsutsikter
 • Petter Larsson: Konkurrens till döds
 • Samir Amin, Ali El Kenz: Internationellt görande och låtande i området kring Medelhavet och Persiska viken
 • Petya Kabakchieva: Att föreställa sig den Europeiska unionen som "nationalstat"
 • Gerard Delanty: Europa och idén om "enhet i mångfalden"
 • Olle Josephson: Språket och makten
 • Anders Hellström: Konsensuseliten och den högerextrema populismen – ett ömsesidigt beroendeförhållande?
 • : Rörelsernas Europa – När om inte nu?
 • Giuseppe Caccia: "Världsmedborgarnas" Europa