HELIGT OCH PROFANT

Fronesis nr 5 rör sig mellan det heliga och det profana. Det handlar om det komplicerade förhållandet mellan socialism och kristendom.

Allt heligt profaneras

1 januari 2000 skildes svenska kyrkan från staten och åtskillnaden mellan politiken och religionen torde då nått sin fullbordan. Samtidigt har man de senaste åren kunnat märka det religiösas återtåg i det politiska. I Sverige har kristdemokraterna med tydliga konfessionella ställningstaganden vunnit ökat stöd i folkopinionen. I Storbritannien har New Labour försökt formulera en etisk motivering för socialismen och då sökt sig till den kristna förkunnelsen. Vi har de senaste åren kunnat tala om en växande nyandlighet.

Fronesis nr 5 rör sig mellan det heliga och det profana. Det handlar om det komplicerade förhållandet mellan socialism och kristendom. Slavoj Zizek skriver om det radikala i kristendomen och dess beröringspunkter med marxismen. Befrielseteologen Gustavo Gutierréz skriver om hur den religiösa frälsningen inte kan skiljas från den politiska befrielsen från ekonomiskt förtryck. Vi publicerar Foucaults föreläsningar om hur den kristna bekännelsen fungerat som en maktens teknologi. bell hooks skriver personligt om hur hennes radikala samhällsanalys växt fram genom möten med den feministiska kvinnorörelsen, radikala strömningar på universitetet och det kristna kärleksbudskapet.

Innehåll i Fronesis nr 5 (115 sidor)

 • Klas Gustavsson och Linnéa Nilsson: Frälsning och befrielse Ladda ner som PDF
 • Anders Kalat: Slavoj Zizek och kristendomens politiska radikalitet Ladda ner som PDF
 • Slavoj Zizek: Det bräckligt absoluta
 • bell hooks: Ett liv i anden: betraktelser över tro och politik
 • Gustavo Gutiérrez: En befrielsens teologi
 • Karin Sporre: Gustavo Gutiérrez relevans idag Ladda ner som PDF
 • Hanna Axelsson: Foucault och bekännelsen – en maktens teknologi
 • Michel Foucault: Om födelsen av självets hermeneutik
 • Mattias Martinsson: Drömmar av pommes frites

Pressröster

”I ett samhälle genomsyrat av hyperkapitalismens framgångsteologi har korset smyckats i guld och blivit en affärsidé. Det heliga profaneras, som Marx en gång beskrev det kapitalistiska samhällets logik. Och omvänt: det profana gudomliggörs.
’I dagens samhälle har denna process radikaliserats och det är ibland ytterst svårt att särskilja det som betraktas som heligt från det som tidigare betraktades som lågt krämeri’, skriver Klas Gustavsson och Linnéa Nilsson i nya numret av vänstertidskriften Fronesis. Teologen Mattias Martinson resonerar i samma nummer om ’den ekonomistiska vidskepelsens allt snabbare utbredning’.
I dag är det företagssjälen som ska förädlas till varje pris. Näringslivets prästerskap sjunger marknadens lov och använder begrepp som flexibilitet, företagsklimat, varumärke, entreprenörsanda som vore de kyrkliga sakrament. Börsintroduktionen blir själva dopet, kvartalsrapporten syndabekännelsen och varslen botgöringen.”
Aftonbladets ledarsida 13/4 2001

”I senaste numret av Fronesis (nr 5) med temat heligt och profant skriver Slavoj Zizek en mycket intressant text, även för mig som icketroende. Han försöker spåra grunden för de mänskliga fri- och rättigheterna i kristendomen och hur kristendomen bryter med hedniska föreställningar.
Zizek skriver: ’Å ena sidan finns det hedniska kosmos, de kosmiska principernas heliga hierarkiska ordning, en ståndpunkt som överfört till samhället frammanar bilden av en harmonisk boning i vilken varje medlem har sin plats.’
I denna ordning är det gott att hålla sig till ordningen och att förbli vid sin läst, följaktligen blir det ont att bryta detta mönster. Det är alltså ont att bryta med sin familj, sin klass – sina ’rötter’.
I kristendomen och även buddismen, menar Zizek, kommer det första brottet med denna idé. Genom att i kärleken frikoppla människan från sina rötter blir vi också fria att välja vilka vi vill vara. Eller som Paulus utrycker det: ’För en kristen finns varken man eller kvinna, jude eller grek …’
Våra fri- och rättigheter direkt ur Bibeln. Hos Kristus – men hur förvaltar vi detta i en tid av fundamentalism, new age och annan flumreligiositet? Detta är frågan man ställer sig efter Zizeks viktiga text.”
Aftonbladets kultursida 7/5 2001

”Det kan kanske höja ett eller annat ögonbryn, men Socialdemokratiska studentförbundet har börjat ge ut en högintressant teoretisk tidskrift, Fronesis, som dock numera står på egna ben. Ett blandat gäng unga entusiaster översätter viktiga tänkare, med fina introduktioner och föredömligt förklarande fotnoter; dessutom publiceras en hel del läsvärt originalmaterial.
Senaste numret (nr 5) har temat ’Heligt och profant’ och inventerar religionens politiska resurser, i skärningspunkten mellan subjektivitet och ideologi. Bland innehållet märks ett viktigt föredrag av Foucault om självets teknologier under antiken, en analys av dogmatiken kring katolsk befrielseteologi samt en djupt allvarlig självbiografisk essä av feministen Bell Hooks om kristendomens sprängkraft i de svartas USA.”
Göteborgspostens kultursida 1/8 2001

Redaktion

Redaktörer: Klas Gustavsson och Linnea Nilsson
Redaktion: Frida Andersson, Teddy Bjursell, Torkel Kjellman och Sofia Olsson
Grafisk formgivning: Alarm Media

Innehåll i Fronesis nummer 5

 • Klas Gustavsson, Linnéa Nilsson: Frälsning och befrielse Ladda ned som PDF
 • Anders Kalat: Slavoj Žižek och kristendomens politiska radikalitet Ladda ned som PDF
 • Slavoj Žižek: Det bräckligt absoluta
 • bell hooks: Ett liv i anden: betraktelser över tro och politik
 • Gustavo Gutiérrez: En befrielsens teologi
 • Karin Sporre: Gustavo Gutiérrez relevans idag Ladda ned som PDF
 • Hanna Axelsson: Foucault och bekännelsen – en maktens teknologi
 • Michel Foucault: Om födelsen av självets hermeneutik
 • Mattias Martinson: Drömmar av pommes frites