DE REAKTIONÄRA

Under de senaste åren har den politiska utvecklingen på många platser runt om i världen, inte minst i Europa, gått mot ökad konservatism. Vi befinner oss mitt i en högerkonservativ våg, där progressiva försök att åstadkomma större rättvisa inom olika områden utsätts för en reaktionär backlash. Det handlar inte enbart om föreställningar om att »det var bättre förr«, utan också om en längtan efter en samhällsordning med icke förhandlingsbara och assymetriska maktförhållanden.

Fronesis nr 76–77 belyser denna utveckling utifrån en rad nyskrivna och översatta texter. Numret inriktar sig särskilt på ideologin och den politiska strategin hos de reaktionära rörelser som är på frammarsch. Vi undersöker deras historiska rötter och deras olika nutida politiska projekt, och vi gör tematiska fördjupningar av reaktionära rörelser som förknippas med antifeminism, högerradikalism och klimatförnekelse. Om reaktionära rörelser ofta sätts i samband med ideologier som reducerar olika samhällsfenomens komplexitet, visar numrets texter att rörelserna som sådana är allt annat än okomplicerade, att deras idéer utgör ett hopkok av stoff från det politiska, det psykologiska och det filosofiska registret.

Den amerikanska statsvetaren Wendy Brown menar att dagens reaktionära rörelser bör förstås mot bakgrund av nyliberalismens förnekande av »det sociala«, som gjort det möjligt att avfärda alla rörelser som säger sig kämpa for social rättvisa: högern kan göra anspråk på att försvara de »naturliga friheterna« gentemot den »onaturliga sociala rättvisan«.

Ytterligare en amerikansk statsvetare, Cara Daggett, frågar sig vad som händer när det fossiltyngda sättet att leva hotas samtidigt som den typ av maskulinitet som skapats genom fossilkapitalismen upplevs vara i upplösning. Dessa krafter förstärker varandra och skapar en förödande psykosocial cocktail som hon benämner »petromaskulinitet«.

Mansforskaren Lucas Gottzén visar hur dagens antifeministiska mansrörelser i västvärlden i själva verket växte fram ur andra vågens feministiska rörelse, hur frågan om könsmakt därefter polariserats och hur grupperingarna utvecklats mot de olika mansrörelser som i dag utmärks av en starkt konservativ ideologi och i vissa fall en mycket våldsam politisk strategi.

Innehåll i Fronesis nr 76–77 (240 sidor):

 • Linda Alamaa, Vanja Carlsson, Carolina Pettersson och Magnus Wennerhag: De reaktionära. Ladda ner som PDF
 • Axel Vikström: De reaktionäras olika register. Introduktion till avsnittets texter
 • Erik Bengtsson: Front mot socialismen. Reaktioner mot socialism och feminism i Tyskland
  och Storbritannien omkring 1871–1914
 • Shabane Barot: Wilhelm Reich och fascismens känslomässiga kärna
 • Wendy Brown: Samhället måste nedmonteras. Demokrati, jämlikhet och det sociala
 • Vanja Carlsson och Evelina Johansson Wilén: Antifeminism i ett förändrat samhälle. Introduktion till avsnittets texter
 • Lucas Gottzén: Från befriade män till alfahannar. Remaskulinisering och identitetspolitik
  i mansrörelserna
 • Evelina Johansson Wilén: Vem vet? Situerad kunskap i incelrörelsen och i feministisk teori
 • Sara Kalm och Anna Meeuwisse: Transnationell mobilisering kring den »naturliga familjen«. World Congress of Families
 • Måns Lundstedt och Anton Törnberg: Den radikala högern i upplösning? Introduktion till avsnittets texter
 • Tina Askanius och Nicole Doerr i samtal med Anton Törnberg: Den organiserade radikalhögern i dag och i morgon
 • Mathilda Åkerlund: Högerradikalism i sociala medier
 • Måns Lundstedt: Lokalt flyktingmotstånd och förutsättningar för lokal antirasism
 • Klara Meijer: Klimatförnekelse, klimatvägran och ekofascistiska tendenser. Introduktion till avsnittets texter
 • Kjell Vowles: När svenska högerradikala medier blev en del av kontraklimatrörelsen. Motståndet mot klimatpolitik som ett försvar för status quo. Ladda ner som PDF
 • Cara Daggett: Petromaskulinitet. Fossila bränslen och auktoritära begär
 • Klara Meijer: Den ekofascistiska lögnen. En intervju med Maria Darwish

 

Redaktion: Vanja Carlsson, Evelina Johansson Wilén, Måns Lundstedt, Klara Meijer, Carolina Pettersson, Anton Törnberg och Axel Vikström.