HEMMET OCH BOSTADEN

Vi lever i en tid då tak över huvudet kommit att betyda allt från en form av karriär och ett livsstilsprojekt till en ouppnåelig dröm. Fronesis nr 42–43 tittar närmare på hur drömmarna om hemmet blev så skilda och vilka politiska processer som ledde fram till dagens situation.

Det marknadsanpassade hemmet
I Botkyrka, Stockholm, och skånska Staffanstorp säljs allmännyttiga bostäder till privata alternativ, trots de boendes intensiva protester. Ombildningarna till bostadsrätter har, i de större städerna, gått i rekordfart i takt med ökad boendesegregation och gentrifieringprocesser. Många bostadsområden från miljonprogramstiden står inför omfattande renoveringsbehov, men idag vill ingen betala notan. Lagen om allmännyttan har förändrats utan någon större offentlig debatt och idag uppger hälften av alla svenska kommuner att det fattas bostäder – i synnerhet hyresrätter.

Samtidigt har hemmet för medel- och överklass kommit att bli ett pågående livsstilsprojekt, med möjligheter till subventionering för bland annat renovering och städning, läxläsning och bartenders.

Fronesis nr 42–43 lyfter fram, väver samman och analyserar de bostadspolitiska processer som präglat de senaste decennierna, där både hem och bostad alltmer kommit att betraktas som varor på en marknad. Vi ställer oss frågan om vi fortfarande kan tala om rätten till en bostad och vad ett hem egentligen består av idag.

Innehåll i Fronesis nr 42–43 (236 sidor)

 • Dalia Mukhtar-Landgren och Elin Grelsson Almestad: Det affärsmässiga hemmet Ladda ner som pdf!
 • Maria Bexelius och Hanna Pettersson: Rätten till bostad och rätten till fullvärdigt medborgarskap
 • Kathleen Arnold: Hemlöshet, medborgarskap och skuld
 • Ingrid Sahlin: Bostadslöshet som politiskt resultat Ladda ner som pdf!
 • Jessie Hohmann: Visioner om social förändring och kampen för rätten till bostad i Mumbai
 • Terese Anving, Sara Eldén och Anna Gavanas: Hem, familj och arbete
 • Arlie Russell Hochschild: Bybo eller outsourcad omsorg
 • Carol Smart: Hemmet
 • Anita Nyberg: RUT-avdraget Ladda ner som pdf!
 • Emma Strollo: De(t) städade folkhemmet
 • Olav Fumarola Unsgaard: Äga, inte hyra
 • Eric Clark: Boendets nyliberalisering och sociala polarisering i Sverige
 • Ida Borg: Bostadspolitiken och hyressektorn i Europa
 • Örjan Nyström: Byggande och samhällsbygge
 • Erik Berg, Catharina Thörn, Clara Lindblom och Anders Törnquist: Hemmet och bostadspolitiken
 • Håkan Forsell: Det defensiva ägandet

Presskommentarer

”Hur gick det till när den svenska bostadspolitiken lades om; från synen på bostaden som en social rättighet till en idé om fungerande marknader? Det nya numret av tidskriften Fronesis dyker rakt ner i Utförsäljnings-Sverige, det land som numera får världens finanstidningar att skeptiskt betrakta ivern med vilken det allmänna säljs ut. Eller avknoppas, för att inte låta så negativ.
Det viktigaste först: Hemlöshet är att bli fråntagen en medborgerlig rättighet. Något centralt i varje människas existens. Medborgarskapet är därmed ofullständigt i sin nuvarande form. Det är utgångspunkten för den amerikanska statsvetaren Kathleen Arnolds inledande text om hur frågan om bostad är kopplad till en rad andra rättigheter och måste ses i förhållande till vem som har rätt att existera.
En tanke som löper genom numret är oron för hur politiken som verktyg har dragit sig tillbaka från bostadspolitiken och överlåtit åt marknaden att tillgodose människors behov av ett hem.”
Lawen Mohtadi, Dagens Nyheters kultursida 12 juli 2013

Redaktörer: Elin Grelsson Almestad, Dalia Mukhtar-Landgren och Olav Fumarola Unsgaard.
Redaktion: Maria Bexelius, Hanna Pettersson, Sara Eldén, Terese Anving, Anna Gavanas och Erik Berg.

RÄTTELSE
Örjan Nyströms text Byggande och samhällsbygge är en förkortad och omarbetad version av den 15 år gamla texten Att bygga för det nya samhället. Det sista stycket är ett nyskrivet efterord. Fronesis vill be Örjan Nyström och läsarna om ursäkt för att detta inte framgår.