KRIS

Vi lever i en krisernas tid: »skuldkris«, »klimatkris«, »demokratins kris«. Trots att dessa kriser kan leda till allvarliga samhällsproblem, har politiken inte förmått erbjuda lösningar på dem. Kanske därför att de betraktas isolerat, när de i själva verket är intimt sammanlänkade? I Fronesis 46–47 diskuteras dagens kris som en serie sammanfallande kriser rotade i en mer allmän systemkris.

Krisernas tid

Den amerikanska filosofen Amy E. Wendling menar i sin text i numret att krisbegreppets många betydelser avspeglar en central erfarenhet i vårt samhälle, nämligen den sociala och politiska ovisshet som följer av ekonomins strukturerande ställning. I den globala kapitalismens alltmer komplexa nät av beroendeförhållanden är en kris i ekonomin också en kris på samhälls-, institutions- och individnivå.

Statsvetaren Barry K. Gills menar att dagens kris i själva verket är tre sammanfallande kriser: för ekonomin, för politiken och för miljön. Innebörden av en sådan civilisationskris utvecklas av sociologerna Richard York och Brett Clark, centralgestalter inom den ekologiska marxismen. En expanderande kapitalism i en ändlig värld får allt svårare att lösa sina inneboende motsättningar, eftersom miljöförstöringen har blivit global.

Den tyske sociologen Claus Offe introducerar begreppet »ostyrbarhet« för att förklara statens oförmåga att förebygga och hantera kriser, vilket förvärrar kriserna och gör krispolitiken tandlös. Den politiska handfallenheten blir som tydligast när kriserna urholkar livsbetingelserna för fattiga människor i det globala syd.

Humanekologen Andreas Malm och skribenten Shora Esmailian visar hur småskaliga egyptiska fiskare trängs bort från sitt levebröd från två håll: centralisering och stordrift å ena sidan och höjning av havsnivån å den andra – en grotesk illustration av hur dagens kriser är sammanfallande och ömsesidigt förstärkande.

Innehåll i Fronesis nr 46–47 (240 sidor)

 • Kajsa Borgnäs och Johan Örestig: Kris och kapitalism Ladda ner som PDF
 • Amy E. Wendling: Kris Ladda ner som PDF
 • Johan Örestig: … och krisen väller fram ur djupet. Introduktion till Maksakovskij, Fleischer och O’Connor Ladda ner som PDF
 • Pavel V. Maksakovskij: Teorin om cyklisk expansion – överproduktionens mognad
 • Rasmus Fleischer: Värdekritisk kristeori – att tänka kapitalets sammanbrott Ladda ner som PDF
 • James O’Connor: Kapitalismens andra motsättning
 • Kajsa Borgnäs: Krisens periodicitet. Introduktion till Svanlund, Gills, York och Clark samt Offe Ladda ner som PDF
 • Jonatan Svanlund: Den stora recessionen och dess historiska rötter
 • Barry K. Gills: Dit pepparn växer
 • Brett Clark och Richard York: Sprickor och skiften – miljökrisernas orsaker
 • Claus Offe: Ostyrbarhet Ladda ner som PDF
 • Andreas Malm och Shora Esmailian: Bestulna från två håll
 • Jenny Andersson: Framtid i kris Ladda ner som PDF

Presskommentarer

”År 2008 small det igen: den amerikanska bolåneballongen och kapitalismen gick in i ännu en kris. Den femte riktigt allvarliga på 90 år. Var det olyckliga omständigheter? Hade krisen kunnat undvikas? Nej! lyder det unisona svaret när Fronesis kastar sig ut i det marxistiska bollhavet och samlar en rad texter under temat Kris.
Författarna i de 13 kapitlen är nog oense om ett och annat i sina teoribildningar, men på en punkt är de rörande överens: kapitalismen skapar sina egna kriser.”
Emil Schön, Helsingborgs Dagblad 28 juli 2014

”Tidskriften Fronesis senaste nummer ger ett välbehövliga perspektiv åt samtidens diskussioner om kriser, inklusive såväl som exklusive dess mest kontroversiella teser”
Erik Persson, Västerbottens-kuriren 3 december 2014

Redaktörer: Kajsa Borgnäs och Johan Örestig.
Redaktion: Viktor Andersson och Hannah Ohlén.

Innehåll i Fronesis nummer 46–47

 • Kajsa Borgnäs, Johan Örestig: Kris och kapitalism
 • Amy E. Wendling: Kris
 • Johan Örestig: ... och krisen väller fram ur djupet
 • Pavel V. Maksakovskij: Teorin om cyklisk expansion – överproduktionens mognad
 • Rasmus Fleischer: Värdekritisk kristeori – att tänka kapitalets sammanbrott
 • James O'Connor: Kapitalismens andra motsättning
 • Kajsa Borgnäs: Krisens periodicitet
 • Jonatan Svanlund: Den stora recessionen och dess historiska rötter
 • Barry K. Gills: Dit pepparn växer
 • Brett Clark, Richard York: Sprickor och skiften – miljökrisernas orsaker
 • Claus Offe: Ostyrbarhet
 • Andreas Malm, Shora Esmailian: Bestulna från två håll
 • Jenny Andersson: Framtid i kris