Panelsamtal på Pilgatan i Umeå

Den 24 april klockan 16 på Bokcafét Pilgatan i Umeå håller Fronesis ett panelsamtal för att diskutera det alldeles nya numret av vår tidskrift, som har temat »landsbygder«. Evenemanget kommer att börja med en visning av Clara Bodéns korta film »Stamnätet« vilken kommer följas av ett panelsamtal. Paneldeltagare:Kalle Eriksson, medlem i Fronesis redaktionskommitté och en […]

Läs mer.

Det kämpande Malmö – tre promenadsamtal om rättvisa

Visst har ni saknat att samlas? Visst har ni saknat att folkbildas? Och visst har ni saknat att vara ute i vårvädret? Nu erbjuder Arbetarrörelsens arkiv, Fronesis och Institutet för studier i Malmös historia ett sätt att få allt detta, tre onsdagskvällar i maj. Vi kommer då att lyssna på föreläsningar ute i det fria, […]

Läs mer.

Globala landsbygder – Produktion och arbete utanför världens städer

Den 31 mars klockan 18 på Arbetets museum i Norrköping håller Fronesis ett panelsamtal för att diskutera det alldeles nya numret vår tidskrift, som har temat »landsbygder«.En av utgångspunkterna i nummer 72–73 av Fronesis är den produktion och det arbete som sker på platser som ofta sammanförs under beteckningen landsbygd. Detta begrepp antyder att landsbygden […]

Läs mer.

Släppefest för Fronesis nr 72-73 »Landsbygder«

Den 25e mars klockan 19.00 på Grand i Malmö kommer vi ställa till med släppefest för det alldeles nya numret av Fronesis, vilket har tema »Landsbygder«. Evenemanget kommer att börja med en visning av Clara Bodéns korta film »Stamnätet« vilken kommer följas av ett panelsamtal. På plats kommer det finnas dryck och mat till försäljning. […]

Läs mer.

Digital release för Vänskap (nr 70–71)

Som en alternativ release för Fronesis nr 70-71 – som kommer inom ett par veckor och har tema Vänskap – kommer här ett samtal om vänskapen mellan Mary McCarthy och Hannah Arendt. I samtalet intervjuas en av numrets redaktörer, Johan Örestig. Numret innehåller översättningar av bland andra Jacques Derrida, Adriana Cavarero, Leela Gandhi och Raymond Williams.

Läs mer.

Tillbakablickar: Tillfällig jämlikhet, av Carl Wilén

Den 25 maj år 2020 mördades George Floyd. Kort därpå växte Black Lives Matter till en världsomspännande rörelse och uppmärksammade både vår tids våld och rasismens historia, särskilt slaveriet. I sina tillbakablickar visar Carl Wilén hur ett allt vanligare krav i denna historieskrivning har varit att ”hedra” den svarta historien, samt hur detta krav motverkar sina egna syften.

Läs mer.

Tillbakablickar: Kunskap, innovation och kapitalistiska konfliktytor, av Majsa Allelin

Inom den breda vänstern har tvisten om människans relation till maskinerna spänt från ludditrörelsen till teknikoptimism. I sina tillbakablickar menar Majsa Allelin att behovet av kritik inte i första hand handlar om att ta ställning till huruvida en viss teknisk uppfinning kan användas i skadliga syften eller ej, utan om att sätta den i sitt sociala, politiska och ekonomiska sammanhang.

Läs mer.

Tillbakablickar: Passionsdramat som politik – en läsning av Illouz och Edelman, av Sara Edenheim

Så länge feminismen inte inser att den är inklämd mellan jag-psykologins erfarenhetspatos och de mänskliga rättigheternas erkännandedoxa kommer den inte lösgöra sig från vare sig statens eller läkemedelsbolagens legitimerande grepp. I sina tillbakablickar kritiserar historikern och genusvetaren Sara Edenheim berättelser om lidande och marginalisering, inkludering och försoning.

Läs mer.

Tillbakablickar: Från optimism till faktaresistens, av Siri Sylvan

Hotet mot demokratin tycks inte längre enbart bestå i en växande klyfta mellan folk och elit. Det tycks även komma ”inifrån” demokratin själv. I sina tillbakablickar identifierar Siri Sylvan, doktorand i statsvetenskap, hur demokratiska kärnbegrepp inte längre framstår som självklart demokratiska när de används som ammunition i populistiska angrepp.

Läs mer.