Släppseminarium: Eliter

Det senaste numret av Fronesis tar ett brett grepp på fenomenet eliten, både som faktisk aktör och retorisk figur. Vid seminariet presenterar tre av numrets skribenter sina texter och utifrån dessa förs en diskussion om elitens roll i ett allt mer ojämlikt samhälle.

Läs mer.

Paradis för miljardärer eller världens jämlikaste land?

Magnus Hörnqvist konstaterar i sina tillbakablickar att vi har tillgång till en stor mängd lättillgängliga data om klass, vilket inte var fallet för bara tio år sedan. Men även om människors medvetande om klass ökat i takt med att data blivit tillgängliga, är detta inget som återspeglas inom partipolitiken.

Läs mer.

Det politiska: att återvända till ett begrepp – Tillbakablickar av Karolina Enquist Källgren

Efter de sociala rörelsernas två årtionden och efter populismens, terrorattentatens och den nyliberala individens 2000-tal menar Karolina Enquist Källgren att vi borde omformulera snarare än överge begreppet ”det politiska” genom att fokusera på en uppsättning konkreta, materiella och tänkta förutsättningar för politiskt handlande i en viss historisk period och på en viss historisk plats.

Läs mer.

Praktisk universalism – Tillbakablickar av Karin Zackari

Karin Zackari visar att även om universalismen framstår som det svagaste argumentet i samtidens politik, så finns det ett akut behov av en politisk universalism som kommer till uttryck genom konflikter och handlingar snarare än genom normer och identiteter.

Läs mer.