Tillbakablickar mot framtiden

Under drygt två decennier har Fronesis varit en mötesplats för ett radikalt samtal om politik, teori och kritik. Här har den traditionella arbetarrörelsen, nya sociala rörelser, forskare och andra samhällsintresserade mötts, inte bara för att göra samhällets och politikens förändringar begripliga utan även för att åstadkomma förändring. Ambitionen har också varit att skapa en arena där vår tids specialiserade och ämnesuppdelade akademi utmanas genom att låta texter av biologer, datavetare och ekonomer dela plats med texter av filosofer, historiker, sociologer och statsvetare. 

När vi nu har tagit klivet in i 2020-talet präglas samtiden av kriser – coronakris, klimatkris, ekonomisk kris, politiska kriser. Det gamla dör, vi lever i brytningstider, och det nya kan inte födas. Men den rådlöshet, ovisshet och förtvivlan som många av oss känner just nu kan även skapa grogrund för begär, hopp och vilja. Den utveckling mot ökad social ojämlikhet och en urholkning av demokratin som vi har bevittnat de senaste decennierna rymmer även fröet till en allians för jämlikhet, frihet och politiskt deltagande. Om vi någonsin haft ett behov av en radikaliserad debatt så hoppas vi att det är nu den kan formuleras. När framtiden tycks stå och väga mellan dystra alternativ blir det särskilt viktigt att påminna om att samhället inte utvecklas genom någon en gång för alla fastslagen naturlag, utan att framtiden när allt kommer omkring är en politisk fråga.

För att påbörja ett sådant samtal kommer vi att publicera en serie ”digitala interventioner” som griper sig an frågan om det förestående decenniet genom att återvända till Fronesis arkiv. I den första publiceringen inom essäserien formulerar idéhistorikern Sven-Eric Liedman en tanke som fångar en viktig ambition med utgivningen av Fronesis: ”I en bedrövlig tid lönar det sig att se sig tillbaka i historien. Bländade av samtiden kan vi lätt tro att historien bara fortsätter i rät linje framåt. Men så är det aldrig”. Vi hoppas att Fronesis arkiv kan bidra som en källa till just återblickar som får oss att se på nuet och framtiden med andra ögon. 

Publiceringar hittills i serien Tillbakablickar mot framtiden: