FAMILJEN

Frågan om vad som utgör en familj är i hög grad social, politisk och normativ. I Fronesis nr 50–51 undersöks hur familjen organiseras och »görs«. Det handlar dels om hur familjen skapas politiskt, som ideal och praktik, dels om hur dess konstruktion understödjer en viss socioekonomisk ordning. Hur ser den politiska styrningen av familjen ut? Hur påverkas familjen av den nyliberala styrningen av ekonomi och välfärd samt av allt starkare konservativa strömningar? Vilka är utsikterna att skapa former för samvaro, omsorg och intimitet som går bortom idealet om reproduktiv tvåsamhet?

Hur styrs familjen i dagens samhälle?

En rad av numrets texter handlar om vad den politiska styrningen av familjen innebär i dag, i Sverige såväl som i andra länder. Sociologen Åsa Lundqvist och historikern Helene Brodin beskriver i sina respektive bidrag hur den svenska organiseringen av familj och omsorgsrelationer har förändrats i riktning mot en mer marknadsorienterad modell, som lett till ökad ojämlikhet mellan kvinnor med olika sociala bakgrunder.

Den politiska filosofen Nancy Fraser och historikern Linda Gordon undersöker den förändrade betydelsen av begreppet »beroende«, särskilt i ett välfärds- och familjepolitiskt sammanhang. Hur migrationsprocesser påverkar relationen mellan föräldrar och barn även sedan familjen fått uppehållstillstånd diskuteras i ett samtal mellan Somar Al Naher, Ihsan Kellecioglu och Bilan Osman.

Den brittiska filosofen Nina Power argumenterar för ett kapitalismkritiskt sätt att se på reproduktion, nämligen som en historisk, social och kulturspecifik företeelse där vi alla lätt hamnar i en återvändsgränd. Den amerikanska queerteoretikern Jack Halberstam visar i sin analys av samtida datoranimerade filmer hur queera och antikapitalistiska teman om familj och relationer faktiskt intar en central plats i den kommersiella barnkulturen.

Numret innehåller också den amerikanska medborgarrättsaktivisten och historikern Angela Davis klassiska text om hur slaveriet i den amerikanska södern formade de kvinnliga slavarnas villkor och skapade mer jämlika familjerelationer.

Innehåll i Fronesis nr 50–51 (240 sidor)

 • Dalia Mukhtar-Landgren, Sofie Tornhill och Terese Anving: Att sörja för de sina Ladda ner som PDF
 • Somar Al Naher, Maria Bexelius, Fataneh Farahani och Hannah Ohlén: Styrning av familjer – en selektiv historia
 • Angela Davis: Arvet efter slaveriet: normer för en ny kvinnlighet
 • Nancy Fraser och Linda Gordon: »Beroendets« genealogi. Ett nyckelord i USA:s välfärdsstat Ladda ner som PDF
 • Åsa Lundqvist: Familjen i politiken
 • Helena Hörnfeldt: Med barnets bästa i fokus
 • Melissa Autumn White: Intimitetsarkiv
 • Terese Anving, Mirjam Katzin och Dalia Mukhtar-Landgren: Familjepolitik i förändring
 • Mirjam Katzin: Det mänskliga villkoret: Intervju med Martha Fineman
 • Silvia López och Raquel Platero: Diskurser som märker kroppar
 • Helene Brodin: Hemmadöttrarnas återkomst?
 • Esther Dermott: Fattigdom mot föräldraskap: en framväxande dikotomi
 • Somar Al Naher, Ihsan Kellecioglu och Bilan Osman: »De sa bara tack till allting« Ladda ner som PDF
 • Elin Grelsson Almestad: Familjens och kapitalets upplösning Ladda ner som PDF
 • Nina Power: Mot en icke-nihilistisk teori om icke-reproduktion
 • Jack Halberstam: Animation och revolt Ladda ner som PDF
 • Shabane Barot: Familjen som politiskt slagfält
 • Gertrude Stein: Familjeliv

Redaktion: Somar Al Naher, Terese Anving, Maria Bexelius, Sara Eldén, Fataneh Farahani, Elin Grelsson Almestad, Mirjam Katzin, Dalia Mukhtar-Landgren och Sofie Tornhill.

Pressröster

”Det senaste numret av tidskriften Fronesis på tema Familjen är en rik samling texter som på ett intelligent sätt öppnar upp ett mycket omskrivet ämne från oväntade håll […] Numret är helt enkelt en pärla”

Edda Manga, Feministiskt perspektiv 13 november 2015