KAPITALISM

Under den politiskt heta sommaren 2001 har vi fått se hur nya och gamla rörelser samlas runt en kritik av dagens kapitalism, som upplevs ha koloniserat så gott som varje social sfär tvärsöver hela jorden. Kapitalismen är åter på dagordningen.
Fronesis nummer 6–7 handlar om kapitalismen av idag, om den har förändrats och i så fall hur.

En ny global maktordning?

Efter massdemonstrationerna i Göteborg och Genua står det tydligt att det politiska fältet håller på att förändras. Under den politiskt heta sommaren 2001 har vi fått se hur nya och gamla rörelser samlas runt en kritik av dagens kapitalism, som upplevs ha koloniserat så gott som varje social sfär tvärsöver hela jorden. Kapitalismen är åter på dagordningen. Socialdemokratin brottas med sin inställning till en kapitalism som sprängt den nationalstatliga hegemoni den tidigare lät sig tyglas inom, och kallar sig i det nya förslaget till partiprogram för anti-kapitalistiskt.

Fronesis nya nummer handlar om kapitalismen av idag, om den har förändrats och i så fall hur.

Vi publicerar ett kapitel ur Antonio Negri och Michael Hardts uppmärksammade bok »Empire«, vars analys av vår tid har anammats av såväl globaliserings-aktivister som New Labour-ideologer. »Att tala om anti-globalisering är ren idioti«, säger Negri i en intervju vi låtit göra med honom i detta nummer av Fronesis. Globaliseringen skall inte ses som ett hot utan som en möjlighet att på allvar utmana kapitalismen.

Sociologen Saskia Sassen skriver om hur tjänstearbetets utbredning förändrar arbetsmarknaden och ekonomin i sin helhet. Fysikern och ekologen Vandana Shiva beskriver hur själva livet har gjorts till en handelsvara. Ekonomerna François Chesnais och Claude Serfati menar att finanskapitalets ökade roll påverkar ägandets funktionssätt. Idéhistorikern Tomas Jonsson granskar hur SAP:s förhållande till kapitalismen har ändrats genom åren.

Innehåll i Fronesis nr 6–7 (240 sidor)

 • Lena Andersson: Pedagogik
 • Emma Lennartsson och Magnus Wennerhag: Ett system utan utmanare? Ladda ner som PDF
 • Adam Arvidsson: Kapitalismen efter det moderna samhället – en introduktion till Antonio Negri och Michael Hardts »Empire« Ladda ner som PDF
 • Michael Hardt och Antonio Negri: Kapitalistisk suveränitet, eller att administrera det globala kontrollsamhället
 • Antonio Negri (intervju): ”Att tala om anti-globalisering är ren idioti” Ladda ner som PDF
 • Paula Mulinari och Linnéa Nilsson: Arbete och kapital i den globala fabriken Ladda ner som PDF
 • Saskia Sassen: Tjänsteekonomin och den nya ojämlikheten
 • Tiziana Terranova: Gratis arbetskraft. Att producera kultur för den digitala ekonomin
 • Tony Johansson: Bortom hyperglobalism och globaliseringsskepsis Ladda ner som PDF
 • Robert Went: Kombinationen av frihandel och fri rörlighet för kapital. Globalisering sett ur imperialismperspektiv
 • Ingvar Strid: En finansdominerad ackumulationsregim
 • François Chesnais och Claude Serfati: Innovationer och institutionella förändringar i ägandet
 • Vandana Shiva: Världen vid klippans rand
 • Klas Gustavsson och Anders Kalat: Kapitalism, motstånd och ressentiment
 • J K Gibson-Graham: I väntan på revolutionen, eller konsten att krossa kapitalismen medan man hemarbetar på sin fritid
 • Wendy Brown: Sårade förbindelser
 • Tomas Jonsson: Mellan intressekamp och röstmaximering

Pressröster

”Globaliseringen kan leda till befrielse om demokratin hinner i fatt. Fronesis betyder hos Aristoteles det praktiska förnuft som behövs i trängda politiska lägen. Fronesis heter en tidskrift som uppsöker sådana lägen. I sommarnumret (6-7) granskas den påstådda maktlöshet som globaliseringen medför. Vad göra, då alla säger att man inte kan göra något? lyder frågan.
Ett svar erbjuder den italienske filosofen Antonio Negri. Det verk, Empire, om det nya Rom som han tillsammans med Michael Hardt vid Duke University i USA nyligen utgivit presenteras. Det nya Rom är ett imperium utan gränser, en oceanisk maktstruktur där kapitalet tycks ha frigjort sig från alla demokratiska band.
I en intervju säger dock Negri att det vore ’ren idioti’ att kämpa mot globaliseringen. Den gömmer i själva verket möjligheter till befrielse och utveckling, om bara demokratin hinner ifatt. Det anger uppgiften. (…)
Fronesis är över huvud taget en mycket läsvärd tidskrift. Den har specialiserat sig på att introducera en hos oss föga känd europeisk debatt om politikens återkomst.”
Expressens kultursida 10/8 2001

 

”Visst är det lätt att döma ut Fronesis på förhand. En tjock, teoretisk idétidskrift som knoppats av från Socialdemokratiska studentförbundet låter kanske inte kul, men att missa den är ett stort misstag. Fronesis nya fullspäckade temanummer om kapitalism är nämligen ett unikt inlägg i den aktuella vänsterdebatten.
Här bjuds bland annat på utdrag ut en bok som få har läst men alla talar om: Empire. Vid sidan av Manuel Castells trilogi om nätverkssamhället kanske det enda försöket att ta ett radikalt helhetsgrepp på vår samtid. Boken har lyckats med konststycket att bli en inofficiell bibel för ’de vita overallerna’ samtidigt som den hyllas av liberaler, senast Expressens ledarsida – trots att dess författare Antonio Negri och Michael Hardt inte skäms för att kalla sig kommunister.
Empire rör sig över ett enormt fält, men det främsta budskapet är kanske att det är ’ett ödesdigert misstag att hysa minsta lilla nostalgi inför nationalstatens makt’. Där finns inget av den i övrig globaliseringslitteratur vanliga synen på utvecklingen som förutbestämd, däremot flödar sidorna över av en befriande optimism. Antonio Negri har sedan 1970-talet varit en pionjär inom den oortodoxa marxism som i stället för att se arbetarklassen som ett passivt offer för kapitalet, väljer att se hur det motstånd som finns men inte alltid syns tvingar kapitalet till ständiga omorganiseringar. (…)
Fronesis behövs. Till skillnad från nationalmaoisternas Clarté och CH Hermanssons Socialistisk Debatt, står tidskriften för en framåtblickande, odogmatisk och frihetlig marxism som är ytterst ovanlig i Sverige.”
Arbetaren nr 35/2001

 

”Kapitalism. Det handlar den senaste utgåvan av Fronesis om (nr 6-7/01). (…)
Suck. Ingen, utom möjligen riktigt korkade marxister, har väl någonsin på allvar trott att kapitalismen skulle vara något annat än ett resultat av mänskliga handlingar? Antikapitalisterna gör sitt bästa för att bygga upp myten om att kapitalismens förespråkare blint avfärdar alla alternativa åskådningar och tror sig leva i den enda tänkbara av världar.
Så är det inte. Kapitalismens framgångar har byggts upp med hjälp av hårt arbete och i ständig motvind. Modellen är tålig, men inte osårbar. Den skulle förmodligen inte överleva fem minuter utan ett massivt folkligt stöd.”
Svenska Dagbladets ledarsida 31/8 2001

 

Redaktion

Redaktörer: Emma Lennartsson och Magnus Wennerhag
Redaktion: Klas Gustavsson, Peter Gustavsson, Tony Johansson, Anders Kalat, Paula Mulinari, Linnéa Nilsson och Ingvar Strid.
Grafisk formgivning: Alarm Media

Innehåll i Fronesis nummer 6–7

 • Lena Andersson: Pedagogik
 • Emma Lennartsson, Magnus Wennerhag: Ett system utan utmanare? Ladda ned som PDF
 • Adam Arvidsson: Kapitalismen efter det moderna samhället: En introduktion till Antonio Negri och Michael Hardts Empire Ladda ned som PDF
 • Michael Hardt, Antonio Negri: Kapitalistisk suveränitet, eller Att administrera det globala kontrollsamhället
 • Antonio Negri: "Att tala om anti-globalisering är ren idioti"
 • Linnéa Nilsson, Paula Mulinari: Arbete och kapital i den globala fabriken Ladda ned som PDF
 • Saskia Sassen: Tjänsteekonomin och den nya ojämlikheten
 • Tiziana Terranova: Gratis arbetskraft: Att producera kultur för den digitala ekonomin
 • Tony Johansson: Bortom hyperglobalism och globaliseringsskepsis Ladda ned som PDF
 • Robert Went: Kombinationen av frihandel och fri rörlighet för kapital: Globalisering sett ur imperialismperspektiv
 • Ingvar Strid: En finansdominerad ackumulationsregim Ladda ned som PDF
 • François Chesnais, Claude Serfati: Innovationer och institutionella förändringar i ägandet
 • Vandana Shiva: Världen vid klippans rand
 • Klas Gustavsson, Anders Kalat: Kapitalism, motstånd och ressentiment
 • J. K. Gibson-Graham: I väntan på revolutionen, eller Konsten att krossa kapitalismen medan man hemarbetar på sin fritid
 • Wendy Brown: Sårade förbindelser
 • Tomas Jonsson: Mellan intressekamp och röstmaximering