DEMOKRATISK EKONOMI

I Fronesis nr 1 lyfts grundläggande maktfrågor. Fokus sätts på ekonomins ständiga konfliktdimension. I stället för att se ekonomins demokratisering som en historisk nödvändighet diskuteras den som en möjlighet att utmana maktrelationer som i dag allt för ofta tas för givna.

Varför demokratisk ekonomi?

Frågan om en demokratiserad ekonomi har sedan löntagarfondsdebatten fört en tynande tillvaro.

I Fronesis nr 1 lyfts ånyo dessa grundläggande maktfrågor. Fokus sätts på ekonomins ständiga konfliktdimension. I stället för att se ekonomins demokratisering som en historisk nödvändighet diskuteras den som en möjlighet att utmana maktrelationer som i dag allt för ofta tas för givna.

Men det handlar inte bara om att diskutera maktrelationerna inom denna sfär, utan även att fråga sig vad det är som konstituerar denna sfär såsom en avskild sfär med en egen logik. Det politiska handlar lika mycket om en kamp om makten i en viss sfär som en kamp om denna sfärs gränser mot samhällets övriga liv.

För arbetarrörelsen och vänsterns del kan frågan om en demokratisk ekonomi fungera som en hävstång för att förskjuta demokratidebattens centrum, mot mer radikaldemokratiska perspektiv.

I Fronesis nr 1 återfinns även Richard Minns uppmärksammade text ”Det sociala ägandet av kapital” om den maktmässiga potentialen i de pensionsfonder som ytterst ägs av löntagarna, med en introduktion av Rudolf Meidner.

Innehåll i Fronesis nr 1 (188 sidor)

 • Olle Sahlström: Praktiskt förnuft
 • Svante Skoglund: I stället för cynism och uppgivenhet
 • Magnus Wennerhag: Varför demokratisk ekonomi? Ladda ner som PDF
 • Jan Lindhagen: Vid källan smakar vattnet bäst eller Varför går vi medströms?
 • Anders Kalat: Tänkande utan grund
 • Ernesto Laclau och Chantal Mouffe: Socialdemokratin: Från stagnation till ”plantänkande”
 • Gunnar Hansson: Gillesocialismen och Cole Ladda ner som PDF
 • GDH Cole: Gilletankens uppkomst Ladda ner som PDF
 • Gunnar Hansson: SAP och Wigforss Ladda ner som PDF
 • Utdrag ur protokoll från SAP:s kongress 1920: Industriell demokrati Ladda ner som PDF
 • Gunnar Hansson: Wigforss och industriell demokrati Ladda ner som PDF
 • Klas Gustavsson: Antonio Gramsci Ladda ner som PDF
 • Antonio Gramsci: Amerikanism och Fordism Ladda ner som PDF
 • Rudolf Meidner: Några kommentarer till ”Det sociala ägandet av kapital”
 • Richard Minns: Det sociala ägandet av kapital
 • Cecilia von Otter: Inte bara en fråga om klass
 • Aleksandra Ålund: Etniska ungdomar och den sociala krisen – Om utbildning, arbete och identitet
 • Alice Kessler-Harris: Genusidentitet: Rätten till arbete och idén om ett ekonomiskt medborgarskap

Pressröster

”Med det första numret av Fronesis har Meidner blivit bönhörd.”
LO-tidningen nr 34-98

”Drömmen om att kunna ändra ägandets natur genom att själv bli ägare, är och förblir ett stickspår i vänsterdebatten. Vad värre är, det leder bort från den medborgerlighet som de västerländska demokratierna vilar på.”
PM Nilsson, Expressens ledarsida 11 november 1998

”–Ni behövs mer än i anar, särskilt för oss på redaktionerna som får ett Timbro-brev i veckan. Till slut tröttnar man och slutar läsa dem, sade Expressens ledarskribent PM Nilsson vid Fronesis seminarium i LO-borgen.”
Helle Klein, Aftonbladets ledarsida 10 november 1998 under rubriken ”Vänstern har tänkt till”

”…kommer att läsas med större gillande i vänsterpartiet än bland socialdemokrater.”
Svante Nycander, i P1:s OBS

”Den är mycket välkommen; debatten behöver genomtänkte bidrag från vänstern, inte bara de uttryck för ren makt som hittills kommit därifrån. […] Engelsmannen Richard Minns skriver om Rudolf Meidners förslag till löntagarfonder, från 1975. Han klargör inte i vilken mån detta skulle bidra till demokratin. Meidners förslag innebar att politikerna skulle konfiskera – rättare stjäla – de privata företagen och överlämna dem till facket.”
Dagens Nyheters ledarsida 15 november 1998

”Fronesis premiärnummer är en uttömmande introduktion till frågan om ekonomisk demokrati, och en väckarklocka för de politiska vänsterkrafter som måste radikaliseras om de inte ska blåsa bort i den allmänna högervinden.”
Ordfront Magasin nr 1 1999

”I en tid då politiker ser ut som konsulter och antingen levererar fyrkantiga slagord (under valrörelsen) eller plastiga intigheter (under mandatperioden) kan jag bara välkomna ett större genomslag för den socialdemokrati som Olle Sahlström representerar.”
David Wästerfors, Sydsvenska Dagbladets kultursida

”Med intresse väntar vi på nästa nummer.”
Tidningen Broderskap

Redaktion

Redaktör: Magnus Wennerhag

Redaktionssekreterare: Anders Kalat

Redaktion: Teddy Bjursell, Klas Gustavsson, Torkel Kjellman, Svante Skoglund, Therese Svanström och Cecilia von Otter.

Grafisk form: Alarm Media

Ny utgåva av nr 1

Omslaget på Fronesis nr 1 i nytryckt version.Omslaget på den nya utgåvan av Fronesis nr 1 har ett annorlunda omslag än det ursprungliga omslag som visas högst upp på denna sida. Det nya omslaget ser i stället ut så här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll i Fronesis nummer 1

 • Olle Sahlström: Praktiskt förnuft
 • Svante Skoglund: Istället för cynism och uppgivenhet
 • Magnus Wennerhag: Varför demokratisk ekonomi? Ladda ned som PDF
 • Jan Lindhagen: Vid källan smakar vattnet bäst, eller Varför går vi medströms?
 • Anders Kalat: Tänkande utan grund Ladda ned som PDF
 • Ernesto Laclau, Chantal Mouffe: Socialdemokratin: Från stagnation till "plantänkande"
 • Gunnar Hansson: Gillesocialismen och Cole
 • G. D. H. Cole: Gilletankens uppkomst Ladda ned som PDF
 • Gunnar Hansson: SAP och Wigforss
 • Utdrag ur protokoll från Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis kongress 1920: Industriell demokrati Ladda ned som PDF
 • Gunnar Hansson: Wigforss och industriell demokrati
 • Klas Gustavsson: Antonia Gramsci Ladda ned som PDF
 • Antonia Gramsci: Amerikanism och Fordism Ladda ned som PDF
 • Rudolf Meidner: Några kommentarer till ”Det sociala ägandet av kapital” Ladda ned som PDF
 • Richard Minns: Det sociala ägandet av kapital
 • Cecilia von Otter: Inte bara en fråga om klass
 • Aleksandra Ålund: Etniska ungdomar och den sociala krisen – Om utbildning, arbete och identitet
 • Alice Kessler-Harris: Genusidentitet: Rätten till arbete och idén om ett ekonomiskt medborgarskap