Tillbakablickar från 25 år med Fronesis

Sedan 1998 – under ett kvarts sekel – har Fronesis varit en mötesplats för ett radikalt samtal om politik, teori och kritik. Här har den traditionella arbetarrörelsen, nya sociala rörelser, forskare och andra samhällsintresserade mötts, inte bara för att göra samhällets och politikens förändringar begripliga utan även för att åstadkomma förändring.  

Med anledning av tidskriftens 25-årsjubileum har vi bjudit in en rad skribenter att skriva kortare essäer med utgångspunkt i texter som publicerats i tidigare Fronesisnummer. Med start i oktober 2023 kommer dessa att publiceras löpande och fungera som en fristående fortsättning på en liknande serie av essäer vi publicerade på vår hemsida under 2021.

Publiceringar hittills i serien Tillbakablickar från 25 år med Fronesis (under 2023):

Publiceringar i den tidigare serien Tillbakablickar mot framtiden (under 2021):